top of page

Ju-jitsu og selvforsvar for unge - 14-16 år

Koncentration, overblik, selvkontrol, selvtillid og autoritet

 

God selvforsvarstræning giver dig så meget udstråling, at du ikke behøver at bruge selvforsvar. Ju-jitsu og selvforsvar for unge henvender sig til drenge og piger mellem 14 og 16 år. Holdet optager både begyndere og videregående.


En stor del af holdets elever kommer fra juniorholdene, hvor de kan have fået undervisning fra et til 5 år.
Helt unge, der stadig er under fysisk og modenhedsmæssigt udvikling, skal og bør ikke træne sammen med voksne. Det er ikke nogen fordel for nogen af parterne, og specielt ikke for den unge.

Ungdomsholdene træner på samme tid (torsdage kl. 18.30-20.00) i grupper med deres egne instruktører. Samtidig er der flere koordinerende instruktører og et antal assistenter i salen, så hver elev omgående får tilbagemelding og mulighed for individuel assistance.

Aftal et besøg hos os og vær med som vores gæst
Hvis du har lyst til at træne hos, så skriv kort om dig selv og hvorfor du vil lære selvforsvar som sms 51619014 eller e-mail selvforsvarsklub@outlook.dk, og vi sender dig en indbydelse som vores gæst. Vi optager kun få nye elever hvert år og kun mellem august og marts.

Det specielle ved Ungdomsholdet er, at det ud over at være indskolingshold til Ju-jitsu for voksne også med stor sikkerhed har flere potentielle kandidater til en ungdomslederuddannelse, der for nogle er starten på den lange uddannelse til sort bælte og instruktør.


De erfarne elever har ansvar for at hjælpe de mere urutinerede og begyndere. Det har store fordele for begge parter. Begynderen lærer hurtigere ved at have en mere erfaren makker, og den rutinerede skal tænke sig meget mere om, når makkeren er mindre rutineret eller helt begynder. De rutinerede skal ikke foretage undervisning og instruktion men skal lære at tage medansvar.

 

Holdet ledes altid af en erfaren sortbæltebærer med instruktøruddannelse og en eller flere assistenter, som er under uddannelse til instruktører.

Det vil være en god idé at læse mere om ju-jitsu, selvforsvar og personlig sikkerhed, så du får et indblik i, hvad undervisningen sigter mod på længere sigt.

Læs også under Ju-jitsu for Voksne. Beskrivelserne af træningen passer på mange områder også for Ju-jitsu og Selvforsvar for Unge.

På ungdomsholdet lægges der særlig vægt på fysisk selvforsvar

Du lærer alle de grundlæggende ju-jitsu-teknikker: Fald, kast, slag, spark, låse, undvigelser, frigørelser og et stort antal forsvar mod en ubevæbnet angriber. Du lærer samtidig de mest grundlæggende teknikker til forsvar mod en bevæbnet angriber (stav og kniv).

Du opnår større fysisk og mental robusthed, større autoritet og handleevne under pres. Ud over indøvelse af kampteknikker, drejer ju-jitsu sig også om at udvide din autoritet og handle-evne - især under pres.

Det er nye og vigtige vinkler for din personlige udvikling, og som vil føre til en større fysisk og mental robusthed, som er helt afgørende for at kunne håndtere kritiske eller farlige situationer - men selvfølgelig også almindelige hverdagssituationer, der kræver lidt ekstra overskud.

Træningen lægger vægt på opøvelse af stor mental selvkontrol og fysisk selvkontrol.

Ungdomsholdets deltagere kan indstilles til gradueringer til bælter i ju-jitsu, helfarvede bælter som Kyu-elever (voksenelever). Se under Gradueringer.

Oplysninger om tider, sted og priser finder du på Hold, priser, tider og sted.

Der tilbydes deltagelse på specialkurser i strategisk, psykologisk og fysisk selvforsvar

Disse korte kurser behandler de vigtigste aspekter omkring forståelse af voldens årsagssammenhænge, forebyggelse og systematisk de-eskalering af truende situationer. Samtidig arbejdes der med værktøjer og metoder til at undgå farlige situationer, forstå disses årsager og se farlige situationer i tide.

Kurset betegnes kampspykologi, fordi et hovedemne er at arbejde med reaktioner under stort pres, men selvfølgelig under trygge og omsorgsfulde vilkår. Det drejer sig om langsomt at udvide sine egne grænser og øge sin mentale robusthed.
 

Selvforsvar for piger på Ungdomshold

Piger på Ungdomsholdet får tilbudt deltagelse i et specialkursus i selvforsvar, som arbejder med sikkerhedsstrategier, voldsforebyggelse, afværgeteknikker og fysisk selvforsvar mod voksne angribere.

Læs mere Selvforsvar for Piger

Unge og Selvforsvar for Kvinder

Piger på Ungdomsholdet, der er 14-15 år, kan efter aftale deltage på specialkurset Selvforsvar for Kvinder, hvis der samtidig deltager et voksent kvindeligt familiemedlem. Specialkurset for kvinder optager ikke mænd som deltagere.

Læs mere Selvforsvar for Kvinder

bottom of page