Vi træner ju-jitsu og selvforsvar

Vi træner nærkampssystemet ju-jitsu, der består af kampteknikker mod en bevæbnet eller ubevæbnet angriber.

 

Vi træner stilarten Goshin-jitsu, oversat "selvforsvarskunsten". En af de stilarter inden for ju-jitsu, der udelukkende retter sig mod den samlede evne til at kunne modstå fysisik angreb med og uden våben (fortrinsvis stav og kniv). Dvs. modsat f.eks. konkurrencesport, opvisning eller fastholdelse af for længst uddøde japanske traditioner indenfor kunst-ju-jitsu.

Selvforsvar er summen af den fysiske og ikke-fysiske indsats umiddelbart før, under og efter en konfrontation.

Ud over nærkamp drejer selvforsvar sig især om nedtrapning af en trussel under opbygning, så den ikke udvikler sig voldeligt.

 

Vi arbejder med flere kerneydelser:

  • En grundskole i ju-jitsu, der normalt varer 3 år. Formålet med at opbygge grundlæggende evne til at håndtere angreb mod en ikke-kamptrænet angriber.

  • En overbygning i ju-jitsutræning, der normalt strækker sig over mange år og ofte er mere fokuseret på personlig udvikling og beherskelse af bestemte tekniske områder inden for ju-jitsu.

 

  • Specialkurser i selvforsvar i personlig voldsforebyggelse og overgrebs-håndtering.  f.eks. specialkurser for kvinder og kurser i kamppsykologi.

 

  • Rådgivning, foredrag og kurser i strategier for personlig sikkerhed.

Se mere under Hold, kurser og aktiviteter.

Ideogram for Goshin-Jitsu

"Selvforsvarskunsten"

Selvforsvar drejer sig altså om

at kunne beskytte sig mod konkrete og akutte trusler.

Vi arbejder imidlertid også med personlig voldsforebyggelse, som har til formål at begrænse mulige trusler.

Det drejer sig om at opnå en realistisk omverdensforståelse og om at skabe enkle præventive rutiner i hverdagen.

 

Læs mere under Selvforsvar og Ju-jitsu 
 

Et andet vigtigt mål med træning af selvforsvar og ju-jitsu er at opbygge mentalt og fysisk overskud.   Gennemtænkt og velstruktureret træning øger selvkontrol, koncentrationsevne og selvtillid, også under stærkt fysisk og mentalt pres. 

Hvis du vil vide mere ...

Selvforsvar er summen af den fysiske og ikke-fysiske indsats umiddelbart før, under og efter en konfrontation.

Nærkamp, det fysiske selvforsvar, udgør kun en del af det samlede selvforsvar.

Den ikke-fysiske indsats, de strategiske og psykologiske elementer, er mindst lige så vigtige som det fysiske selvforsvar. Som forebyggelse langt vigtigere, fysisk selvforsvar har begrænset forebyggende effekt.

Det strategiske selvforsvar drejer sig især om forebyggelse af overgreb, f.eks. nedtrapning af en trussel under opbygning, så den ikke udvikler sig voldeligt.

Det psykologiske selvforsvar drejer sig især om at kunne forstå voldens årsagssammenhænge og kende og styre sine og andres reaktioner under voldsomt pres.

Uden det strategiske og psykologiske selvforsvar vil træning i nærkampteknikker kun fokusere på at slås og som udgangspunkt på angriberens betingelser og med mildt sagt usikre udfald.

Læs notatet om Strategisk, psykologisk og fysisk selvforsvar: 

Selvforsvar og personlig sikkerhed

Selvforsvar og personlig voldsforebyggelse udtrykker tilsammen den personlige sikkerhed.

 

Personlig sikkerhed er dermed den samlede kompetence til at kunne forudse, forebygge og i værste fald håndtere trusler og overgreb, mentalt såvel som fysisk.

 

Læs mere under Personlig sikkerhed