top of page

Integreret selvforsvar

Begrebet Integreret selvforsvar baserer sig på en systematisk samordning af:

  • det sportslige element (opbygning af fysisk form (selvkontrol, udholdenhed, styrke, smidighed, balance m.v.), god vejrtrækning og mental og fysisk robusthed),

  • det strategiske selvforsvar (forebygge og afværge gennem situationsforståelse og konsekvensforståelse i forhold til egne forudsætninger og "naturlige" trusselsbillede),

  • det psykologiske selvforsvar (forstå, fortolke og kontrollere egne og andres signaler, motiver og reaktioner også under stærkt pres),

  • det fysiske selvforsvar (evne til at forsvare sig mod et påbegyndt angreb i forhold til egne fysiske forudsætninger),

  • forvaltning af kampteknikker (evne til at kunne bevare ro og overblik under pres, kunne kontrollere sin frygt (frygt er altid et element i kamp og en nyttig del, når man kontrollerer den), reagere hurtigt og beslutsomt og ikke mindst effektivt),

  • styre sine signaler og grænser (vores signaler (påklædning, adfærd, dekoration, sprog, adfærd) er måden vi ønsker andre skal opfatte os på, dvs. helt afgørende for vores relationer til andre - vores grænser er måden vi ønsker andre skal behandle os på, dvs. helt afgørende for vores sikkerhed, livssucces og livskvalitet).

Integreret selvforsvar for børn

Gentofte Selvforsvars Klub har gennem mere end 40 år udviklet og videreudviklet mange koncepter for selvforsvar for børn og junior-ju-jitsu til og har udviklet konceptet Integreret selvforsvar for børn.
Konceptet er resultat af opbygning af en kolossal erfaring fra træning af flere tusinde børn og en lang række eksperters meget systematiske udviklingsarbejde.

Et vigtigt element i træningen er at give barnet en realistisk selvforståelse og en realistisk omverdensforståelse bl.a. som grundlag for en holdbar selvtillid og indre ro.

En indlysende del af det er at forstå egne og andres signaler, og at vide ret præcist hvor ens grænser går og overfor hvem - og at vide, hvad man gør, hvis ens grænser overskrides og har gennemtænkt konsekvenser af at sige fra og at affinde sig med måske ubehagelig grænseoverskridende adfærd hos andre.

 

Træning i dette integrerede selvforsvar skal også for børn og helt unge danne grundlag for udbygning af de mange fysiske og mentale udviklingsområder, især selvtillid, fysisk og mental robusthed, bedre fysisk kapacitet, som er de mere synlige udviklingstegn gennem træningen.

Værd at huske

Ethvert slagsmål, altså også ethvert fysisk selvforsvar, uanset omfanget og arten af træning vil altid være præget af usikkerhed om udfald og vil altid have fysiske og mentale konsekvenser.

 

Det er derfor altid mere sikkert og klogt at søge at løse hverdagens store og små sammenstød og især de alvorlige med konfliktløsnings-modeller fremfor med modvold eller lade sig lokke i slagsmål og aldrig på voldsmandens betingelser.

Der er ingen undskyldninger for overgreb og vold - men der er mange forklaringer, og dem skal du forstå, hvis du vil lære at håndtere vold.

 

Intet kommer af intet

Al håndtering af krænkelser og overgreb starter med at forstå hvorfor, og især hvordan man selv med sine signaler og adfærd har bidraget til konflikten og overgrebet.  Det overser vi som regel.

At forstå årsager og årsags-sammengænge er omdrejnings-punktet i konfliktløsning og i enhver de-eskalering af trusler og overgreb. 

Vi skal altid huske, at intet kommer af intet. Det gælder også for vold. Der er en årsag eller flere.

Vold kommer stort set aldrig af intet og kan kun forebygges og stoppes ved at lære at forstå dens årsags-sammenhænge og lære at forebygge  og håndtere den.

Uanset at vold altid er uacceptabel, så trives den i bedste velgående i ethvert samfund og i enhver gruppe mennesker, og til alle tider, og den har mange skikkelser. Og den ødelægger livskvalitet og er den hyppigste årsag til voksnes død ud over sygdom. Også i den vestlige verden.

bottom of page