top of page

Alle kampformer har til formål at lære eleven at slås, dvs. at skade et andet menneske. Derfor stilles der særligt store krav til indhold, metoder og sikkerhed ved træning af børn – og til instruktørerne.

Valg af forkert system, forkert indhold, umodne og dårligt uddannede instruktører og uheldige træningsmetoder kan medføre alvorlige skader på børn. Det giver samtidig en risiko for, at børnene misbruger deres teknikker og skader deres kammerater uden for klubben. Derfor vil alle seriøse klubber have gjort sig særlige overvejelser for at undgå skader og opnå realistiske resultater, der afspejler børns virkelighed.

Mindre børn kan kun meget sjældent administrere at lære at slås, fordi de har svært ved at skelne imellem leg og alvor. Og kamptræning må aldrig være leg. Vores erfaring gennem 40 års træning af børn er, at børn under ca. 9 år ikke kan håndtere træning i selvforsvar og indlæring af kampteknikker – selv når disse er tilpasset børns vilkår og behov.

Læs mere om børn og alder

Det er derfor også meget problematisk at sende børn og unge på korte kurser, hvor de lærer at slå og sparke, men ikke kan lære administration af kampen. Kamptræning skal altid ske som led i en langsigtet adfærds- og karakterudvikling. Børn kan ikke gennemskue konsekvenserne af et lege-slå-sparke-kursus. 

 

Det er urealistisk at tro, at børn kan lære at klare sig fysisk mod fysisk meget overlegne voksne, men i seriøse selvforsvarsklubber med modne og kampetisk afklarede instruktører kan de lære at forebygge og undgå kritiske og farlige situationer. Blandt andet ved at være bevidste om egne signaler i påklædning og adfærd, som kan føre til kritiske og farlige situationer, måske overgreb. 

Når du vælger en klub og har gennemgået Tjekliste for valg af klub og har bemærket afsnit 8 i denne tjekliste. 

Hvis klubben underviser børn, bør du undersøge følgende:

  • Hvilke strategier har klubben for undervisning af børn? F.eks. bør børn aldrig undervises sammen med voksne, fordi træningsindholdet og metoder er meget forskelligt. Hvilken strategi har klubben for at indlære børn potentielt farlige teknikker. Hvordan håndterer klubben leg og alvor?

  • Hvilken aldersgrænse har klubben for børneelever og hvorfor?

  • Hvordan foregår undervisningen? Børn skal have intensiv træningsovervågning. Det kræver en del folk med solide kvalifikationer og med klart definerede opgaver under al træning.  Hør nærmere om klubbens instruktørers teoretiske og praktiske viden om fysisk træning af børn.

  • Hvor mange voksne ledere er der til hvor mange børn. Begynderhold til børn (og unge) skal helst have en leder pr. 3-4 begyndere.

bottom of page