top of page

Job-relateret træning

Firmaundervisning - situationsbestemt træning af faggrupper

Gentofte Selvforsvars Klub påtager sig træning af afdelinger, mindre grupper eller enkeltpersoner fra virksomheder eller offentlige organisationer. 

 

Job-relateret træning henvender sig til bestemte faggrupper, der i kraft af deres arbejde kan være særligt udsatte for trusler, krænkelser og overgreb.

Vi taler om situationsbestemt træning, hvor indholdet behandler og træner trusler og overgreb i ganske bestemte situationer, hvis håndtering er langt mere kompliceret og kompleks end ved retten til at forsvare sig og bruge vores lovsikrede mulighed for nødret og nødværge, som enhver civil borger er beskyttet af. Men som i praksis kun gælder i et vist omfang for en række fag. Den situationsbestemte træning tager i højere grad udgangspunkt i voldsmandens situation end i offerets uden at forringe offerets personlige sikkerhed. "Normalt selvforsvar" tager altid først hensyn til offerets situation, rettigheder og beskyttelse.

Vold mod myndighedspersoner er den voldstype, der gennem 10-15 år har haft en konstant stigning. Selvom volden mod myndighedspersoner stadig kun berører en relativt men stigende procentdel af stort set alle personalegrupper med tæt kontakt med borgere og stor indflydelse på borgernes liv og trivsel og især værdighed.

Det er ofte afmagts- eller desperationsvold. Ofte forårsaget af stadigt vanskeligere samarbejdsforhold mellem borger og myndighedspersoner.

Problemet for stort set alle faggrupper, hvis arbejde kan gribe dramatisk ind i måske allerede pressede personers liv, er samtidig en betydelig begrænsning i at kunne beskytte sig selv ved fysiske modforanstaltninger. De særlige forhold vil ofte føre til en ofte unødvendig eskalering af problemerne.

Klubben har erfarne konsulenter, der kan indgå i forbindelse med udvikling af den strategi for den personlige sikkerhed for medarbejderne, der bør indgå som en forlængelse af organisationens trivsels- og sikkerheds-politik. 

Kursernes indhold aftales, så indhold og form er i overensstemmelse med organisationens politik. 

Kurserne kan med fordel gennemføres som temadage eller gå-hjem-arrangement.

bottom of page