top of page

Kurset gennemføres efter aftale

Kamppsykologi -

Strategisk og psykologisk

selvforsvar

Forebyggelse og håndtering af

krænkelser og voldsovergreb -

Især men ikke kun for kvinder.

 

 

Kurset henvender sig til

såvel begyndere og videregående udøvere af ju-jitsu

som til unge og voksne uden forudgående træning i

kampformer.

Kurset henvender sig især men ikke kun til kvinder.

Aldersgrænse er fra 16 år.

I princippet uden en øvre aldersgrænse.

Der er ingen krav til fysiske forudsætninger.

 

 

 

 

Kurset er et supplement til den rutinerede udøver af ju-jitsu og kampsport og som orienteringskursus for personer med begrænset eller ingen erfaring inden for kampsport og fysisk selvforsvar.

Den daglige træning i sportsligt fysisk selvforsvar, f.eks. ju-jitsu, har ingen eller kun en begrænset gennemgang af de strategiske og psykologiske forhold, der er helt afgørende for, om kampteknikker kan omsættes til effektivt selvforsvar.

Det vil sige fungere som selvbeskyttelse under de som regel kaotiske og ofte panikagtige forhold, som er vilkårene for såvel fysisk selvforsvar som psykologisk forsvar og modværge mod vold.

 

Kamppsykologi er erkendelse af og forståelse for og arbejde med de psykiske og mentale forhold, der stort set altid afgør udfaldet af specielt et fysisk forsvar men også verbal de-eskalering af en trussel og krænkelse.

Dette at være i fysisk kamp og for alvor forsvare sig mod en målrettet og aggressiv angriber kræver en meget betydelig mobilisering af alle mentale ressourcer, som vi sjældent bruger og mange end ikke aner, om de har. De fleste krænkelser og overgreb, især de meget alvorlige, baseres på overrumpling og psykisk udmanøvrering af offeret. Overrumpling er indbygget i selve overgrebet og volden, bl.a. fordi vi sjældent venter det og fejllæser voldens forudgående signaler og årsager. Derfor vil mange selv sports-kamptrænede personer som hovedregel tabe hovedet, handle forkert og modarbejde deres egne interesser, når de bliver overfaldet.

Hverken i fysisk selvforsvar eller i kamppsykologi er der en lille håndfuld ”tricks”, der kan læres i en fart og gardere en mod overgreb. Krænkelser og vold er en kompleks og kompliceret og ofte traumatiserede del af virkeligheden. Forebyggelsen af og det fysiske og psykiske forsvar mod krænkelser og overgreb er mindst lige så komplekse og komplicerede.

 

 

Kamppsykologi drejer sig om at træne sig til at holde hovedet koldt, styre sin frygt og bruge den som et aktiv fremfor at risikere en choktilstand, der fører til handlingslammelse. Og desuden træne sig til at kunne mobilisere de kampteknikker, man måske har lært og måske endog behersker under træningsforhold, men ikke under det ekstreme psykiske pres, som udløses, når man udsættes for vold og måske alvorlig fysisk skade. Dog, de fleste af hverdagens voldsovergreb har flere psykiske konsekvenser end alvorlige fysiske.

Hvis der overhovedet skal være mening i at lære fysisk selvforsvar eller kampsport, er det nødvendigt, at man forstår, hvordan man selv reagerer under voldsomt pres, og hvordan ens angriber sandsynligvis agerer og reagerer samtidig med, at man forstår, hvilke faktorer (bl.a. også hos en selv), der udløser angrebet og forstærker eller dæmper angriberens aggressionsniveau.

 

Psykologisk selvforsvar er omdrejningspunktet i al kamppsykologi, men psykologisk selvforsvar går bredere og dybere end kamppsykologi og inddrager centrale elementer fra verbal de-eskalering. Psykologisk selvforsvar er fællesbetegnelsen for de mange aspekter omkring alle de psykiske og mentale forhold under ekstreme, truende og farlige situationer mellem mennesker.

Strategisk selvforsvar er kernen i forebyggelsen af krænkelser og overfald. Man skal erkende og forstå voldens mest sandsynlige årsager og årsagssammenhænge for at kunne undgå dem og for at kunne håndtere dem. Strategisk selvforsvar drejer sig om kende og helst beherske de vigtigste af de redskaber, der anvendes til at forebygge farlige situationer og til bevidst at tage ansvar for ens eget liv og ens egen sikkerhed ud fra en realistisk selvforståelse og omverdensforståelse.

Mulighed for deltagelse i kamptræning i forhold til ens fysiske og mentale forudsætninger

En del af kursusdeltagerne på dette forårskursus vil allerede deltage i ju-jitsutræningen i klubben om torsdagen. Efter aftale kan alle deltagere på forårskurset kunne melde sig til indøvelse af kampteknikker, der svarer til deres forudsætninger. Denne del vil blive præsenteret og aftalt i starten af kurset.

 

Kursets formål

Specialkurset er formidling af viden og redskaber til at kunne forebygge, nedtrappe og håndtere konflikter, krænkelser og voldsovergreb.

Kurset behandler de vigtigste emner inden for kamppsykologi, strategisk og psykologisk selvforsvar. Se endvidere nedenfor under beskrivelsen af kursets tre indholdselementer.

På dette kursus er der ikke træning i fysisk selvforsvar, det trænes på vores hold i selvforsvar og ju-jitsu torsdag aften. Kan tilbydes ved siden af kurset.

bottom of page