top of page

Klubbens organisation

Gentofte Selvforsvars Klubs øverste ledelse er forsamlingen af sortbælter med instruktørcertifikat, Dan-Kollegiet.

Dan-Kollegiets medlemskreds udpeger anerkendte og agtede medlemmer til at varetage den daglige ledelse.

Dan-Kollegiet indstiller kandidater til instruktøruddannelse og deltager i censor-korpset ved alle gradueringer.

Den daglige ledelse varetages af en formand, der skal have mindst 30 års anciennitet inden for ju-jitsu og klubben, han/hun assisteres af en klubsekretær, der skal have en højere elevgrad eller en dangrad. Begge skal have betydelig ledelsesmæssig og administrativ erfaring fra arbejdslivet.

Ju-jitsutekniske forhold og uddannelse af instruktører varetages af en chefinstruktør, der skal have mindst 25 års anciennitet inden for ju-jitsu og klubben.

Chefinstruktøren assisteres af to ledende instruktører, der varetager ansvar for hhv. børn og unge og voksne og uddannelse af instruktørassistenter. De har mindst 20 års anciennitet inden for ju-jitsu og klubben.

Dertil har klubben et antal specialinstruktører. F.eks. en specialinstruktør for kurser for piger og kvinder, og en specialinstruktør med ansvar for fysisk test og træning. De har særlige uddannelsesmæssige og erfarings-mæssige forudsætninger inden for deres område.

Alle gradueringer i klubben skal godkendes af Dan-Kollegiet (Formand, chefinstruktør, de to ledende instruktører og et menigt medlem af kollegiet). Æresbevisninger skal godkendes af et samlet Dan-Kollegium.

For at være gyldige skal alle diplomer og kursusbeviser have underskrift og personligt stempel af formand og en instruktør. Diplomer til 1.Kyu, dangrader og æresbevisninger skal underskrives og bære personligt stempel fra formand, chefinstruktør, mindst en ledende instruktør og en instruktør udpeget af Dan-Kollegiet og samtidig have klubbens prægestempel over dan-kollegiets stempel.

Se desuden  Gradueringer

Klubben modtager ikke medlemstilskud eller andre økonomiske tilskud fra myndighederne, men er berettiget til lån af lokaler til træning og undervisning.

Klubbens vedtægter er senest revideret i 2020 og indsendt til relevante myndigheder.

Se under Instruktørprofiler og Strategier for instruktøruddannelse og Klubbens strategier og mål

bottom of page