top of page

Fordele og ulemper ved træning af kampformer

Specielt i USA, hvor der er et mylder af kampklubber af alle afarter og i alle kvaliteter, har rådgivere i personlig sikkerhed og voldsforebyggelse beskrevet de vigtigste mulige fordele og sandsynlige ulemper ved at træne kampsport, fysisk selvforsvar m.v. Når der opereres med mulige fordele og sandsynlige ulemper, er det ud fra den opfattelse, at mange klubber og deres instruktører undertiden kan have så ringe faglig baggrund, at de meget problematiske ulemper ofte dominerer. Meget afhænger af, hvor dygtig og seriøs klubledelsen er.

Mulige fordele

 • Selvtillid og selvrespekt

 • Selvkontrol og selvdisciplin

 • Ydmyghed og øget selvforståelse

 • Koncentration og fokusering

 • Fordybelse

 • Koordination af krop og sind

 • Høflighed og hensynsfuldhed

 • Tålmodighed og vedholdenhed

 • Udfordre egne fysiske og mentale grænser

 • Hurtighed og reaktionsevne

 • Mental og fysisk robusthed

 • Forbedret fysisk kapacitet.

Sandsynlige ulemper

 • Foretrækker slagsmål frem for dialog

 • Uegnethed til håndtering af konflikter og trusler

 • Voldelig adfærd og voldsdyrkelse

 • Primitive macho-idealer og

 • primitive macho-signaler

 • Machoarrogant og lavt kvindesyn

 • Forstyrret og hensynsløs adfærd

 • Selvovervurdering og overvurdering af ens evne til at kunne håndtere vold

 • Trang til at misbruge kampteknikker på andre

 • Manglende respekt for andre

 • Stor risiko for livslange ledskader

 • Risiko for livslange hjerneskader.

Fordele og ulemper vil selvfølgelig ofte eksistere side om side hos den enkelte udøver. Det er så dennes personlighed, baggrund og hans/hendes træningsmiljø, der afgør, om udøverern har tilegnet sig et flertal af fordele eller et flertal af ulemper. Når det sidste er tilfældet, er der tale om en coacktail, der kan være særdeles farlig for udøveren selv og især dennes omgivelser. 

Fordele og ulemper fordeler sig forskelligt på de forskellige kampformer. Især er det sådan, at nogle ulemper klart er indbygget i selve kampformens natur. Det er f.eks. klart, at risiko for livslange hjerneskader dominerer i boksesystemerne (karate, taekwondo, kung-fu, europæisk boksning m.v.). Intet menneskehoved kan tåle at blive udsat for hårde slag eller spark. Det burde enhver vide. Og intet led (de særligt udsatte er knæ og hofte) kan år efter år tåle belastninger fra ringe gennemtænkt træning. Nævnt som  to af mange eksempler.

Læs også Vælg det rigtige system - selvforsvar eller kampsport   og   Tjekliste for valg af klub.

bottom of page