top of page

Ju-jitsu for voksne

Ju-jitsu er effektivt og intelligent fysisk selvforsvar.

 

Ju-jitsu henvender sig til mænd og kvinder over 17 år. Det er stort set aldrig for sent at begynde.


Men det er en god idé at have en fornuftig form og nogen robusthed.


Ud over mange unge har vi en ganske stor gruppe voksne mænd og kvinder.

 

Ju-jitsu er dynamisk og effektivt fysisk selvforsvar, der drejer sig om at kunne håndtere en faresituation hurtigt og effektivt.

Selvforsvar består af fysiske foranstaltninger og ikke-fysiske foranstaltninger for at afværge og håndtere trusler og overgreb. Ju-jitsu er et af de største og mest alsidige systemer inden for det fysiske selvforsvar.

Aftal et besøg hos os og vær med som vores gæst

Hvis du har lyst til at træne hos, så skriv kort om dig selv og hvorfor du vil lære selvforsvar som sms 51619014 eller e-mail selvforsvarsklub@outlook.dk, og vi sender dig en indbydelse som vores gæst. Vi optager kun få nye elever hvert år og kun mellem august og marts

Ju-jitsu er situationsbestemt selvforsvar
Vi tænker og arbejder ud fra de situationer, hvor du kan blive udsat for overgreb. Vi træner simulerede angreb og forsvarssituationer, tilpasset din form og tekniske kunnen. Det betyder bl.a. at du hele tiden kan se din udvikling og mærke resultater.

Denne tilgang er typisk for vores stilart, Goshin-Jitsu (se Hvad træner vi?). Der er et dynamisk kampsystem men forankret i ju-jitsu'ens grundlæggende principper, der er hele grundlaget for såvel de strategiske som taktiske tilgange, og som afspejles i hver eneste teknik. Det foranderlige og dynamiske ligger i valg og kombinationer af de ofte højt avancerede kampteknikker, hvoraf mange har eksisteret i mange hundrede år, fordi de er logiske, effektive, brugbare og dermed tidløse. Man må aldrig glemme, at uanset udvikling af teknikker så er der alligevel kun et bestemt antal måder at slå, sparke, holde og kaste på. Ganske vist mange tusinde, og det basale i et slagsmål er reelt uændret gennem de mange hundrede tusinder år, som mennesket har kæmpet på i organiserede former og har videregivet teknikker og erfaring.

En del stilarter i ju-jitsu har bundet sig til næsten rituelle udførelser, der ofte er uaktuelle i en tidstilpasset kampsituation.  De store forskelle på stilarter i ju-jitsu er, hvor bundet udøveren er af bestemte kamptekniske løsninger. I Goshin-Jitsu, selvrforsvarskunsten, må og skal udøveren kun være bundet af, hvad der virker i praksis.


Du vil lære at forsvare dig mod de angreb, der hører til vores tid. Der indgår forsvar mod alle former for angreb uden våben og med håndvåben som f.eks. stav og kniv.

I grundskolens 3-4 årige uddannelse, de laveste grader, vil man stræbe efter at opnå "almen gadesikkerhed", dvs. at kunne forsvare sig mod en angriber uden eller med begrænset kamptræning og -erfaring.

Herefter i de efterfølgende forhåbentlig mange år arbejder man mod forædling af teknikker, udvidelse af kampkunnen og vil ofte gå efter personlig udvikling gennem ju-jitsu. Det vil især sige konstant at udfordre og udvide sine grænser.

Se endvidere under klubbens Mål og strategier - visioner og tilgange.

 

På denne hjemmesides Leksikon kan du læse om Ju-jitsu – historie, udvikling, begreber og største stilarter m.v. I Leksikon kan du også læse om andre systemer og om vigtigste begreber inden for de vigtigste orientalske kampformer.

 

Læs mere om personlig sikkerhed, selvforsvar og voldsforebyggelse under: Selvforsvar eller kampsport – en vigtig begrebsafklaring, hvor du også kan læse om foskelle på selvforsvar og kampsport, om fordele og ulemper ved at træne kampsport (her opfattet i bredeste forstand som begrebet "Martial Arts", som vi sært nok ikke har en dækkende danske oversættelse for).

 

Oplysninger om tider, sted og priser finder du på Træningstidspunkter og priser og Tilmeld


 

Hvis du er over de 35 år, kan du skkert få glæde af at læse Kamptræning af meget voksne

Hvis du vil vide mere

I den efterfølgende tekst kan du sætte dig grundigere ind i, hvad træningen indeholder, og hvad vi står for.

 

Dette afsnit har følgende emner:

  • Nye vinkler for din fysiske og mentale udvikling

  • Dynamisk og effektivt selvforsvar - en kort introduktion af formål og indhold

  • Den anerkendte definition på Ju-Jitsu

  • Specialkurser i selvforsvar

  • Vores medlemskreds

  • Holdenes instruktører

  • Vores træningsmiljø

  • Supplerende træning

  • Gradueringer

  • Sort bælte

 

Nye vinkler for din fysiske og mentale udvikling

Seriøs Ju-jitsu er også personlig udvikling. Ud over indøvelse af kampteknikker, drejer Ju-jitsu sig også om at udvide din autoritet og handleevne især under stærkt pres. Det drejer sig om et vigtigt element i din personlige sikkerhed.

 

Ju-jitsu er ikke blot effektivt fysisk selvforsvar og en alsidig, morsom og udviklende måde at bruge sin krop på. Det er konstant træning af de mentale reserver. Koncentration, total selvkontrol og fordybelse.
Det er vigtige egenskaber, som alle med stort ansvar og krævende udfordringer i hverdagen altid har brug for at mobilisere og videreudvikle.

 

For oplysninger om hold, priser, træningssted og praktiske oplysninger klik på Hold, tider, priser, sted.

 

Hvert år åbner vi for 8-10 nye voksenelever på begynderholdet torsdage kl. 18.30-20.00. Pårørende til børne- og ungdomselever har præferencestilling.

 

Dynamisk og effektivt selvforsvar

Ju-jitsu har reelt kun ét mål nemlig at opnå evnen til at kunne forsvare sig mod fysiske overgreb. Der er mange veje og midler og iikke kun fysiske.


Kampsystemet er udelukkende udviklet med det formål at kunne forsvare sig mod tidens vold. Derfor er systemet dynamisk og under konstant forandring for at indfri behovet for effektivt selvforsvar.
Det indeholder et stort antal teknikker, bl.a. de mest effektive kamp-teknikker fra f.eks. karate, aikido, judo og andre fortrinsvis japanske systemer.

Udover at opnå en høj grad af selvforsvarsevne og god fysisk form fører træningen til en fin fysisk og psykisk selvkontrol, udbygning af koncentration og fordybelse

.

Specielt ved de højere grader arbejdes der meget med såkaldte kampbaner under trygge og sikre forhold, dvs. kampsimuleringer og frikamp for at opøve evne til at kunne håndtere reelle kampsituationer under stort pres. Der anvendes beskyttelses- og sikkerhedsudstyr, f.eks. fuldmasker, handsker, benbeskyttere.

 

På grund af de høje krav til disciplin, veltilrettelagte og gennemtænkte træningsprogrammer og de meget veluddannede instruktører forekommer der aldrig alvorlige skader og stort set aldrig små skader i en seriøs Ju-jitsuklub. En veldrevet Ju-jitsuklub har langt færre skader end stort set nogen anden form for idrætsklub.

 

Læs mere Gentofte Selvforsvars Klubs mål og strategier, Gentofte Selvforsvars Klubs strategi for trivsel, Gentofte Selvforsvars Klubs strategi for træningssikkerhed.

 

Den anerkendte definition på Ju-Jitsu er:

Forskellige bevæbnede eller ubevæbnede kampteknikker, der anvendes mod bevæbnet eller ubevæbnet angriber.

 

Systemet indeholder spark, slag, knæspark, skaller, stød, kast, stranguleringer og ledlåse, samt teknikker for at binde og fastholde en fjende. Der indgår systematisk angreb mod sårbare punkter for at fremkalde chok, smerte eller lammelse.

 

Det er vigtigt at forstå, at Ju-jitsu er skabt med det formål at kunne forsvare sig mod farlige angreb, det er ikke skabt som kampsport, konkurrencesport eller lignende.

 

De fleste Ju-jitsu teknikker indeholder en kombination af ovenstående elementer (spark, kast, slag, m.v.) og er i sin natur et farligt og effektivt selvforsvarssystem, der er under konstant udvikling og tilpasning efter tidens vold. Læs mere Ju-jitsu

Den stilart inden for Ju-Jitsu, som vi udøver, kaldes Goshin-Jitsu, det betyder selvforsvarskunsten.

 

Specialkurser i selvforsvar

Ju-jitsu udgør udelukkende de fysiske foranstaltninger i selvforsvar og har en lang række øvrige positive muligheder omkring personlig udvikling (læs: Nye vinkler for din fysiske og mentale udvikling oven for i denne tekst). Men evnen til at kunne håndtere trusler og overgreb er naturligvis ikke kun at kunne slås, det er ikke mindst at kunne afværge. Selvforsvar er en ubrydelig sammenhæng mellem fysiske og ikke-fysiske foranstaltninger til selvbeskyttelse. (Læs mere: Selvforsvar eller kampsport – en vigtig begrebsafklaring. Her finder du også nærmere om kurser i selvforsvar, vigtige forskelle på selvforsvar og kampsport. Læs også om  Personlig sikkerhed.

Hvert år tilbyder klubben en række specialkurseri trusselshåndtering, afværgeteknikker, kamppsykologi, voldsforebyggelse, sikkerhedsstrategier m.v. Kurserne henvender sig kun til klubbens medlemmer og normalt kun til graduerede voksne.

 

Tilsvarende kurser tilbydes for børn på to årlige weekendkurser. 

Vores medlemskreds

Ju-jitsu henvender sig til mænd og kvinder over 17 år (Voksenhold) og til unge mellem 14 og 16 år (Ungdomshold). De to hold har deres egne instruktører og forskellige træningsmål og –metoder.

 

Det er typisk for vores medlemskreds, at alle vores elever er indstillede på at arbejde seriøst med deres egen udvikling, såvel omkring beherskelse af de mange og ofte komplicerede kampteknikker som omkring opnåelse af evnen til maximal selvkontrol og fordybelse.

 

Udover vores gruppe af unge, hvoraf en del ønsker at arbejde mod de højeste elevgrader og eventuel udtagelse til instruktøruddannelsen, har vi en ganske stor gruppe af mænd og kvinder i lederstillinger. Fælles for disse er, at de især anvender træningen til at understøtte og videreudvikle vigtige personlige egenskaber, som er nødvendige for alle, der i det daglige tager vigtige beslutninger.

 

Mange elever på ungdomshold og voksenhold startede på juniorholdene. En stor gruppe har været aktive medlemmer fra deres 9. år og for manges vedkommende nu granvoksne mænd og kvinder.

Stort set hvert år kan vi fejre runde jubilæer for vores elever. Hvert år kan vi fejre flere 10 års jubilæer, og 20 og 25 års jubilæum er ikke usædvanligt. Vi har bl.a. seks medlemmer, der har været med siden det første møde med beslutning om at starte klubben i 1976 og start af det første hold i 1978.

 

Holdenes instruktører

Du kan læse mere om instruktørernes profil – Instruktørerne – og vores strategier for udvælgelse og meget lange uddannelse af vores lederstab - Strategi for instruktøruddannelse. Vi har rekrutteret og uddannet vores instruktørgruppe til at kunne matche de krav, som stilles af en krævende, veluddannet og bevidst elevgruppe. Stort set alle vores instruktører, undtagen klubbens stiftere, er startede som juniorelever og er blevet udtaget til en ca. 10-årig instruktøruddannelse på grund af deres menneskelige og tekniske kvalifikationer.

 

For begyndere er der altid en instruktør pr. 4-5 elever, så vi sikrer en fornuftig og individuel opbakning, så træningstiden udnyttes maximalt.

 

Vores træningsmiljø

Selv om vi satser bevidst på den høje disciplin, der er nødvendig for at træne kampteknikker, er vi kendt for en venlig, rolig og omsorgsfuld omgangsform, hvor vi samtidig stiller store krav til os selv og den enkelte elev ud fra hans og hendes forudsætninger. Selvkontrol og fornuftig administration af egen træning og adfærd bliver hurtigt naturligt for vores elever.

 

Vi forventer formel høflighed, rolig og behersket optræden, som giver de bedste vilkår for den intensive indsats, som er naturlig hos os. Ud over et godt træningsmiljø er dette en forudsætning for at undgå alvorlige træningsskader.

 

Læs mere Gentofte Selvforsvars Klubs strategi for trivsel og Gentofte Selvforsvars Klubs strategi for sikkerhed

 

Supplerende træning

I løbet at sæsonen vurderer instruktørerne de enkelte elevers eventuelle behov for supplerende træning af Ju-jitsuteknikker. Det kan være alt fra fald, bevægelser og kast til forsvarsteknikker. Formålet er at sikre, at alle altid har et minimum af beherskelse af træningsmålene for hver elevgruppe.

 

Den supplerende træningen gennemføres efter aftale - altid fredag aften - i små grupper eller som individuel undervisning.

 

Supplerende træning, der anbefales af ens instruktør er uden ekstra omkostninger for eleven.

Derudover kan en elev udvide sit træningsprogram med privatundervisning.

 

Læs mere Privatundervisning

Gradueringer

Som mange japanske kampformer anvender Ju-jitsu også gradssystemer, hvor en opnået grad blandt elever vises med bæltefarve.
Gradsystemet i Ju-jitsu følger judoens, som den moderne Ju-jitsu kom fra (Se afsnittet om ju-jitsu i Leksikon)

 

I de seriøse Ju-jitsusystemer er der ikke automatisk graduering men indstilling i forhold til elevens evne og adfærd, dog så alle følger den indbyggede sværhedsgrad op gennem graderne. Normalt tager det 8-9 år at nå de højeste elevgrader, og mange elever står på en høj elevgrad igennem mange år.

 

Grader og bælter må aldrig blive målet for ens træning. Det skal være udviklingen på det tekniske, fysiske, mentale og adfærdsmæssige

 

En graduering er en prøveaflæggelse på en i forvejen beskrevet kompetence, der måles elevens samlede evne til at kunne håndtere en række kampsituationer.


Indstilling til graduering foretages af elevens egen instruktør og godkendes af klubledelsen. Der gennemføres en række prøvegradueringer, hvor samlet fremtræden, adfærd, teknisk dygtighed, effektivitet og en lang række andre forhold vurderes på et skalasystem.

På det tekniske område foretages der vurderinger af beherskelse af grundteknikker - Ju-jitsuens værktøjskasse nemlig f.eks. fald, kast, bevægelser, slag/sparketeknikker, parader, undvigelser - og evnen til at kunne omsætte basisteknikkerne til håndtering af forskellige angreb. Vurderingen ligger på to niveauer, det kvantitative i form af beherskelse af et bestemt antal teknikker enkeltvis og i sammenhæng, og det kvalitative i form af effektivitet, hurtighed, overblik og situationsforståelse. Derudover lægges samlet adfærd til grund for såvel indstilling til graduering som under graduering.

 

Hver elevgrad har et beskrevet niveau omkring kvantitet og kvalitet af teknikker og kampsituationer - og af elevens forventede adfærd i og uden for klubben.

 

Ud over teknisk niveau og samlet kampeffektivitet lægger vi lige som alle seriøse klubber vægt på vores medlemmers samlede adfærd og signaler i og uden for klubben. At lære at slås på højt niveau stiller meget store krav til elevernes etiske standarder.

 

Elevgrader opdeles i seks niveauer, der hver vises med en bæltefarve.

Begyndere uden graduering bærer hvidt bælte, derefter er der fem elevgrader fra laveste grad gul, derefter orange, grøn, blå og højeste elevgrad brun.

 

Elevgraderne for voksne betegnes Kyu og vises med fuldfarvet bælte. Juniorelevers grader betegnes Mon og vises med farvet stribe på hvidt bælte (se Junior-Ju-jitsu)

Indstillede elever gradueres normalt i forbindelse med sæsonafslutning.

 

De laveste elevgrader (hvid, gul og orange) bæres typisk i et år, grønt typisk i et til to år, blåt i to år eller mere, og brunt i minimum to år eller mere.

 

For de højeste elevgrader (blåt og brunt) stilles der meget store krav til fysisk form, teknisk perfektion og kampeffektivitet - og til elevens adfærd. Alle højere elevgrader og sort bælte kræver ren straffeattest omkring volds- og seksualovergreb.

 

Sort bælte

Sort bælte betegner en mestergrad og ikke nødvendigvis en instruktørgrad, selv om instruktører i Ju-jitsu selvfølgelig skal have sort bælte ud over uddannelse til instruktør (se Strategi for instruktøruddannelse)

Gentofte Selvforsvars Klub har to veje til sort bælte.

Sort bælte på Instruktørlinien, der som hovedregel tager 12-15 år, hvor kandidaten næsten altid er rekrutteret blandt elever, der startede som børn i 9-10 års alderen, og som udover den krævende Ju-jitsu-træning har gennemgået en omfattende lederuddannelse. Udover krav til Ju-jitsu og oplagte lederegenskaber stiller vi krav om fremragende adfærd og signaler og en dokumentation for at bruge sit liv og uddannelse på en konstruktiv måde - og selvfølgelig ren straffeattest. Instruktøren skal kunne fremstå som en god model for klubbens børn og unge og ikke kun i Ju-jitsu-sammenhæng, men samlet adfærd og livsførelse.

 

Uddannelse til sort bælte på instruktørlinjen medfører instruktørcertificat. Gradueringer til sort bælte på instruktørlinjen foretages offentligt og med eksterne censorer. Det er en ekstremt fysisk og mentalt krævende graduering, der er resultatet af års intensiv og hård træning. Indstilling til graduering foretages enstemmigt af samtlige instruktører i klubben.

 

Sort bælte uden for "instruktørlinjen" tager som hovedregel ikke under 8 år. Kandidater til denne uddannelse er typisk mænd og kvinder, der startede som voksne, og som ikke har fået Ju-jitsuen ind med modermælken fra tidlig barndom. De har ikke instruktøropgaver og indgår ikke i klubbens Dan-Kollegium (se Klubbens organisation).

 

Indstilling kræver også her et meget højt teknisk niveau og en ”udadlelig” adfærd.

 

Sortbælter uden for instruktørlinjen kan indgå som assistenter for instruktørerne til undervisning af voksne, men får ikke tildelt undervisningsansvar. Der stilles de samme krav til adfærd og ren straffeattest (dvs. uden straf for vold eller seksuelle overgreb) og en uplettet børneattest.

Denne gruppe sortbæltebærere, der ikke optegnes på vores liste over instruktører, deler klubbens grundholdning til værdier omkring afstandtagen fra enhver form for overgreb og vold, respektfuld og hensynsfuld optræden i forhold til andre mennesker.

bottom of page