top of page

Gentofte Selvforsvars Klub har en stab på 19 sortbælter fra 6. til 1. Dan.

Derudover er der fem instruktørassistenter (hvoraf to er indstillet til

sort bælte), og fire medhjælpere med 5-6 års ju-jitsuuddannelse og som

er under uddannelse til instruktørassistenter. (2023).


Læs om vores krav, udvælgelse og uddannelse af instruktører

under Strategi for instruktøruddannelse og Klubbens organisation

 

Den faste, daglige instruktørstab:

 

Formand: Jens Agger, 2.Dan Ju-Jitsu, 1.Dan Hoshin Jitsu Ryu Self-defence. Stifter af klubben i 1978. Har udøvet Ju-Jitsu siden 1958. Har opnået flere internationale Merit Awards. Har yderligere trænet Judo, Shotokan-karate, Kon-Jutsu, Anti Terror Kampf og Pentjak Silat. Medlem af et stort antal internationale forbund. Virksomhedskonsulent. 

 

Chefinstruktør: Jonathan Agger, 3.Dan Ju-Jitsu. Har udøvet Ju-Jitsu siden 1981. Gradueret i Wado Ryu-karate og Gensei Ryu-karate. Har trænet judo (Kodokan Institute, Tokyo), Daito Ryu Aiki-jujutsu (Daito Ryus hovedskole, Tokyo), aikido (Kumano Juku Dojo, Shingu, Japan), og Nippon Shorinji-kempo (i Kyoto) som modtager af Høi Jensens Studielegat 2001, 2002, 2008 for træningsophold i Japan. Er medlem af et stort antal internationale forbund og er tildelt flere hæderstegn. Kontorchef, cand.mag. historie, Ph.d., kaptajn(R), gymnastikinstruktør. 

 

Ledende instruktør Junior-Ju-Jitsu og assistentuddannelse: Christine Hartmann, 1.Dan Ju-Jitsu. Har udøvet Ju-Jitsu siden 1986. Gradueret i Kyokushinkai-karate og i Yoshin-Jutsu ved Budokwai, London. Har trænet aikido i Kumano Juku Dojo, Shingu, Japan, som modtager af Høi Jensens Studielegat 2003 og 2008. Er medlem af flere internationale forbund og er tildelt flere hæderstegn. Forlagsredaktør, cand.mag. engelsk. 

Instruktør: Lars Emil Haslund, 1.Dan Ju-Jitsu. Har udøvet Ju-Jitsu siden 2003. Tildelt flere hædersbevisninger. Cand.polyt. 

Instruktør: Claire Kirchert Rasmussen, 1.Dan Ju-Jitsu. Har udøvet Ju-Jitsu siden 2004. Tildelt flere hædersbevisninger. Uddannet samarit. Cand.scient.san. Politibetjent.

Instruktørassistent (med afsluttet instruktøruddannelse og indstillet til 1. Dan): Alexandra Balicki, 1.Kyu Ju-Jitsu. Har udøvet Ju-Jitsu siden 2006. Tildelt flere hædersbevisninger. Cand.polyt.

Instruktørassistent (med afsluttet instruktøruddannelse og indstillet til 1. Dan): Daniel Linde-Hansen 1.Kyu Ju-Jitsu. Har udøvet Ju-Jitsu siden 2006. Tildelt flere hædersbevisninger. Studerende.

Instruktørassistent: Sarah Marcussen, 1. Kyu Ju-jitsu. Har udøvet Ju-jitsu siden 2012. Tildelt flere hædersbevisninger. Cand.des.

Instruktørassistent: Morten Hatting Voltelen 1.Kyu Ju-Jitsu. Har udøvet Ju-Jitsu siden 2004. Tildelt flere hædersbevisninger. IT-ingeniør.

Instruktørassistent: Astrid Grinder-Hansen, 1.Kyu Ju-Jitsu. Har udøvet Ju-Jitsu siden 2003. Tildelt flere hædersbevisninger. Laborant, Cand.scient.cons.

Specialinstruktør for kvindeselvforsvar: Christine Agger, 1.Dan Ju-Jitsu. Har udøvet Ju-Jitsu siden 1978. Gradueret i Gensei Ryu-karate, Aikido, Judo. Har desuden trænet Kon-Jutsu. Er medlem af flere internationale forbund og har modtaget flere hæderstegn. Sektionsleder. Laborant.

Specialinstruktør for fysisk test og træning: Benjamin Agger, 1.Dan Ju-Jitsu. Har udøvet Ju-Jitsu siden 1978. Gradueret i Gensei Ryu-karate og Aikido. Har trænet Kon-Jutsu. Medlem af flere internationale forbund. Projektleder, diplomingeniør, HD, premierløjtnant(R), gymnastikinstruktør, uddannet tropsfører på Forsvarets Gymnastikskole. 

Klubsekretær: Anne Transø. Har udøvet ju-jitsu fra 1978 til 1988. 2.Kyu Ju-Jitsu. Koordinator på alle specialhold. Medlem af klubbens daglige ledelse.

Æresmedlemmer af Gentofte Selvforsvar Klubs Dan-kollegium

og instruktører, der for tiden ikke deltager i den daglige træning:

Leder af censorkorps til dangradueringer: Kurt Juul Nielsen, 6.Dan Ju-Jitsu. Har udøvet Ju-Jitsu siden 1958. Gradueret i et stort antal Budo-discipliner. Har modtaget flere hæderstegn. Klubbens første chefinstruktør.

 

Instruktør: Simon Agger, 1.Dan Ju-Jitsu. Har udøvet Ju-Jitsu siden 1979. Har trænet Kon-Jutsu. Medlem af flere internationale forbund. Chefkonsulent, cand.scient.pol., Sektionschef(R), uddannet gymnastikinstruktør.

Instruktør: Kristine Thorndahl, 1.Dan Ju-Jitsu. Har udøvet Ju-Jitsu siden 1999. Tildelt flere hæders-bevisninger. Cand.jur., specialkonsulent. 

Instruktør: Flemming Hother, 1.Dan Ju-Jitsu. Har udøvet Ju-Jitsu siden 1989. Gradueret i Kokondo-karate og Wing-Chun. Har desuden trænet Kali-Kontao, Krav Maga og Ashihara-karate og har under studieophold i Japan trænet aikido i Kumano Juku Dojo, Shingu, som modtager af Høi Jensens Studielegat 2006. Er medlem af flere internationale forbund. Cand.jur, senioranklager, premierløjtnant(R). 

Instruktør: Lars B. Poulsen, 1. Dan Ju-Jitsu. Har udøvet Ju-Jitsu siden 1996. Tildelt flere hædersbevisninger. Har under studieophold i Japan trænet aikido i Kumano Juku Dojo, Shingu, som modtager af Høi Jensens Studielegat 2009. Cand.merc. Uddannet gymnastikinstruktør.

Instruktør: Adrian Schepelern, 1.Dan Ju-Jitsu. Har udøvet Ju-Jitsu siden 2000. Tildelt flere hæders-bevisninger. Cand.psyk. 

Instruktør Ju-Jitsu: Joakim Wriedt, 1. Dan Ju-Jitsu. Har udøvet Ju-Jitsu siden 1997. Tildelt flere hædersbevisninger. Har under studieophold i Japan trænet aikido i Kumano Juku Dojo, Shingu, som modtager af Høi Jensens Studielegat 2009. Datamatiker.

Instruktør: Kalle M. Ehlers, 1.Dan Ju-Jitsu. Har udøvet Ju-Jitsu siden 2000. Tildelt flere hædersbevisninger. Cand.merc. 

Instruktør: Ju-Jitsu: Peter Klitz, 2.Dan Ju-Jitsu. Har udøvet Ju-Jitsu siden 1985. Gradueret i Enshin Ryu-karate. Har trænet Nippon Shorinji-kempo i Kyoto, Japan, som modtager af Høi Jensens Studielegat 2002. Er medlem af flere internationale forbund og er tildelt flere hæderstegn. Planlægger, cand.polyt, kaptajn(R). 

 

Instruktør: Christian Schlichting, 1.Dan Ju-Jitsu. Har udøvet Ju-Jitsu siden 1985. Gradueret i Wado Ryu-karate. Har trænet Kon-Jutsu. Medlem af flere internationale forbund og er tildelt flere hæderstegn. Cand.silv., major. 

 

Instruktør: Søren Nilaus Jensen, 1.Dan Ju-Jitsu. Har udøvet Ju-Jitsu siden 1989. Gradueret i Shotokan-karate og Isshinryu-karate. Har trænet Kon-Jutsu og har trænet aikido i Kumano Juku Dojo, Shingu, Japan, som modtager af Høi Jensens Studielegat 2004. Er medlem af flere internationale forbund og er tildelt flere hæderstegn. Kemiker, cand.pharm., premierløjtnant(R).

Instruktør: Camilla Nørgaard Kristensen, 1.Dan Ju-Jitsu. Har udøvet Ju-Jitsu siden 1980. Gradueret i Gensei Ryu-karate. Har trænet Kon-Jutsu. Er medlem af flere internationale forbund og har modtaget flere hæderstegn. Fuldmægtig, cand.jur.

   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Instruktørprofiler

bottom of page