Gentofte Selvforsvars Klub har en stab på 19 sortbælter fra 6. til 1. Dan.

Derudover er der fem instruktørassistenter (hvoraf to er indstillet til

sort bælte), og fire medhjælpere med 5-6 års ju-jitsuuddannelse og som

er under uddannelse til instruktørassistenter. (2022).


Læs om vores krav, udvælgelse og uddannelse af instruktører

under Strategi for instruktøruddannelse og Klubbens organisation

 

Den faste, daglige instruktørstab:

 

Formand: Jens Agger, 2.Dan Ju-Jitsu, 1.Dan Hoshin Jitsu Ryu Self-defence. Stifter af klubben i 1978. Har udøvet Ju-Jitsu siden 1958. Har opnået flere internationale Merit Awards. Har yderligere trænet Judo, Shotokan-karate, Kon-Jutsu, Anti Terror Kampf og Pentjak Silat. Medlem af et stort antal internationale forbund. Virksomhedskonsulent. 

 

Chefinstruktør: Jonathan Agger, 3.Dan Ju-Jitsu. Har udøvet Ju-Jitsu siden 1981. Gradueret i Wado Ryu-karate og Gensei Ryu-karate. Har trænet judo (Kodokan Institute, Tokyo), Daito Ryu Aiki-jujutsu (Daito Ryus hovedskole, Tokyo), aikido (Kumano Juku Dojo, Shingu, Japan), og Nippon Shorinji-kempo (i Kyoto) som modtager af Høi Jensens Studielegat 2001, 2002, 2008 for træningsophold i Japan. Er medlem af et stort antal internationale forbund og er tildelt flere hæderstegn. Kontorchef, cand.mag. historie, Ph.d., kaptajn(R), gymnastikinstruktør. 

 

Ledende instruktør Junior-Ju-Jitsu og assistentuddannelse: Christine Hartmann, 1.Dan Ju-Jitsu. Har udøvet Ju-Jitsu siden 1986. Gradueret i Kyokushinkai-karate og i Yoshin-Jutsu ved Budokwai, London. Har trænet aikido i Kumano Juku Dojo, Shingu, Japan, som modtager af Høi Jensens Studielegat 2003 og 2008. Er medlem af flere internationale forbund og er tildelt flere hæderstegn. Forlagsredaktør, cand.mag. engelsk. 

Instruktør: Lars Emil Haslund, 1.Dan Ju-Jitsu. Har udøvet Ju-Jitsu siden 2003. Tildelt flere hædersbevisninger. Cand.polyt. 

Instruktør: Claire Kirchert Rasmussen, 1.Dan Ju-Jitsu. Har udøvet Ju-Jitsu siden 2004. Tildelt flere hædersbevisninger. Uddannet samarit. Cand.san.sundhedsinformatik. Politibetjent.

Instruktørassistent (med afsluttet instruktøruddannelse og indstillet til 1. Dan): Alexandra Balicki, 1.Kyu Ju-Jitsu. Har udøvet Ju-Jitsu siden 2006. Tildelt flere hædersbevisninger. Cand.polyt.

Instruktørassistent (med afsluttet instruktøruddannelse og indstillet til 1. Dan): Daniel Linde-Hansen 1.Kyu Ju-Jitsu. Har udøvet Ju-Jitsu siden 2006. Tildelt flere hædersbevisninger. Studerende.

Instruktørassistent: Morten Hatting Voltelen 1.Kyu Ju-Jitsu. Har udøvet Ju-Jitsu siden 2004. Tildelt flere hædersbevisninger. IT-ingeniør.

Instruktørassistent: Astrid Grinder-Hansen, 1.Kyu Ju-Jitsu. Har udøvet Ju-Jitsu siden 2003. Tildelt flere hædersbevisninger. Laborant, Cand.scient.cons.

Specialinstruktør for kvindeselvforsvar: Christine Agger, 1.Dan Ju-Jitsu. Har udøvet Ju-Jitsu siden 1978. Gradueret i Gensei Ryu-karate, Aikido, Judo. Har desuden trænet Kon-Jutsu. Er medlem af flere internationale forbund og har modtaget flere hæderstegn. Sektionsleder. Laborant.

Specialinstruktør for fysisk test og træning: Benjamin Agger, 1.Dan Ju-Jitsu. Har udøvet Ju-Jitsu siden 1978. Gradueret i Gensei Ryu-karate og Aikido. Har trænet Kon-Jutsu. Medlem af flere internationale forbund. Projektleder, diplomingeniør, HD, premierløjtnant(R), gymnastikinstruktør, uddannet tropsfører på Forsvarets Gymnastikskole. 

Klubsekretær: Anne Transø. Har udøvet ju-jitsu fra 1978 til 1988. 2.Kyu Ju-Jitsu. Koordinator på alle specialhold. Medlem af klubbens daglige ledelse.

Æresmedlemmer af Gentofte Selvforsvar Klubs Dan-kollegium

og instruktører, der for tiden ikke deltager i den daglige træning:

Leder af censorkorps til dangradueringer: Kurt Juul Nielsen, 6.Dan Ju-Jitsu. Har udøvet Ju-Jitsu siden 1958. Gradueret i et stort antal Budo-discipliner. Har modtaget flere hæderstegn. Klubbens første chefinstruktør.

 

Instruktør: Simon Agger, 1.Dan Ju-Jitsu. Har udøvet Ju-Jitsu siden 1979. Har trænet Kon-Jutsu. Medlem af flere internationale forbund. Chefkonsulent, cand.scient.pol., Sektionschef(R), uddannet gymnastikinstruktør.

Instruktør: Kristine Thorndahl, 1.Dan Ju-Jitsu. Har udøvet Ju-Jitsu siden 1999. Tildelt flere hæders-bevisninger. Cand.jur., anklager. 

Instruktør: Flemming Hother, 1.Dan Ju-Jitsu. Har udøvet Ju-Jitsu siden 1989. Gradueret i Kokondo-karate og Wing-Chun. Har desuden trænet Kali-Kontao, Krav Maga og Ashihara-karate og har under studieophold i Japan trænet aikido i Kumano Juku Dojo, Shingu, som modtager af Høi Jensens Studielegat 2006. Er medlem af flere internationale forbund. Cand.jur, anklager, premierløjtnant(R). 

Instruktør: Lars B. Poulsen, 1. Dan Ju-Jitsu. Har udøvet Ju-Jitsu siden 1996. Tildelt flere hædersbevisninger. Har under studieophold i Japan trænet aikido i Kumano Juku Dojo, Shingu, som modtager af Høi Jensens Studielegat 2009. Cand.merc. Uddannet gymnastikinstruktør.

Instruktør: Adrian Schepelern, 1.Dan Ju-Jitsu. Har udøvet Ju-Jitsu siden 2000. Tildelt flere hæders-bevisninger. Cand.psyk. 

Instruktør Ju-Jitsu: Joakim Wriedt, 1. Dan Ju-Jitsu. Har udøvet Ju-Jitsu siden 1997. Tildelt flere hædersbevisninger. Har under studieophold i Japan trænet aikido i Kumano Juku Dojo, Shingu, som modtager af Høi Jensens Studielegat 2009. Datamatiker.

Instruktør: Kalle M. Ehlers, 1.Dan Ju-Jitsu. Har udøvet Ju-Jitsu siden 2000. Tildelt flere hædersbevisninger. Cand.merc. 

Instruktør: Ju-Jitsu: Peter Klitz, 2.Dan Ju-Jitsu. Har udøvet Ju-Jitsu siden 1985. Gradueret i Enshin Ryu-karate. Har trænet Nippon Shorinji-kempo i Kyoto, Japan, som modtager af Høi Jensens Studielegat 2002. Er medlem af flere internationale forbund og er tildelt flere hæderstegn. Planlægger, cand.polyt, kaptajn(R). 

 

Instruktør: Christian Schlichting, 1.Dan Ju-Jitsu. Har udøvet Ju-Jitsu siden 1985. Gradueret i Wado Ryu-karate. Har trænet Kon-Jutsu. Medlem af flere internationale forbund og er tildelt flere hæderstegn. Cand.silv., kaptajn. 

 

Instruktør: Søren Nilaus Jensen, 1.Dan Ju-Jitsu. Har udøvet Ju-Jitsu siden 1989. Gradueret i Shotokan-karate og Isshinryu-karate. Har trænet Kon-Jutsu og har trænet aikido i Kumano Juku Dojo, Shingu, Japan, som modtager af Høi Jensens Studielegat 2004. Er medlem af flere internationale forbund og er tildelt flere hæderstegn. Kemiker, cand.pharm., premierløjtnant(R).

Instruktør: Camilla Nørgaard Kristensen, 1.Dan Ju-Jitsu. Har udøvet Ju-Jitsu siden 1980. Gradueret i Gensei Ryu-karate. Har trænet Kon-Jutsu. Er medlem af flere internationale forbund og har modtaget flere hæderstegn. Fuldmægtig, cand.jur.

   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Instruktørprofiler