top of page

Beskrivelse af klubbens hold og aktiviteter

Selvforsvar et ét af midlerne til et mere trygt liv.

På Vi træner ju-jitsu og selvforsvar kan du læse om vores træning i selvforsvar og du kan få sandsynligvis alle de baggrundsinformationer om selvforsvar, kampsport og ju-jitsu på Valg af kampform.
 

  • Ønsker du at besøge klubben, skriv en e-mail på selvforsvarsklub@outlook.dk eller ens sms til 6151 9014.

  • Bemærk ændringer i undervisningsdage og -tider: Holdoversigt.

Selvforsvar for børn - Junior-Ju-Jitsu

Selvforsvar for drenge og piger mellem 9 og 13 år.

Vi styrker din selvtillid, selvbeherskelse og koncentrationsevne – og vi forbedrer din motorik, smidighed, styrke og udholdenhed. Det vil gøre, at du klarer dig bedre under pres, også i ubehagelige og måske truende situationer. Dit fysiske og mentale overskud øges.
Vi lærer dig at arbejde med mange sider af dig selv, og ikke kun en bedre fysik. Målet er at arbejde hen imod den sikkerhed og ro, som gør din hverdag nemmere.

Selvforsvar og ju-jitsu for unge

Ju-jitsu og selvforsvar for unge henvender sig til drenge og piger mellem 14 og 16 år. Holdet optager både begyndere og videregående, der har hver sine instruktører. Det drejer sig om udvikling af din selvtillid og din mentale og fysisiske robusthed.

Kursus i det fysiske selvforsvar suppleres med korte specialkurser i forebyggelse og nedtrapning af konflikter og håndtering af overgreb.

Selvforsvar og ju-jitsu for voksne

Ju-jitsu henvender sig til mænd og kvinder over 17 år. Det er stort set aldrig for sent at begynde. 

Selvforsvar består af fysiske foranstaltninger og ikke-fysiske foranstaltninger for at afværge og håndtere trusler og overgreb. Ju-jitsu er et af de største og mest alsidige systemer inden for det fysiske selvforsvar. Det er intelligent selvforsvar med et stort element af personlig udvikling.

Vi træner simulerede angreb og forsvarssituationer, tilpasset din form og tekniske kunnen. Det betyder bl.a. at du hele tiden kan se din udvikling og mærke resultater.

Selvforsvar for kvinder

Den samlede tilgang til kurset er at forstå, forebygge systematisk, undgå overrumpling og håndtere krænkelser, overgreb og vold. 

Kurset har syv overordnede og ligestillede mål. De omfatter det fysiske selvforsvar, forsvaret når angreb er indsat (dvs. forebyggelsen er slået fejl og du sandsynligvis er blevet overrumplet), det strategiske selvforsvar (viden om vold dens årsager og forløb og dens forebyggelse især ved at undgå overrumpling) og det psykologiske selvforsvar (forståelse og håndtering voldsmandens motiver og reaktioner og forståelse af egne reaktioner under stærkt pres og frygt).

Ingen har ret til at krænke os eller overfalde os. Det er der ingen tvivl om. Sellvforsvar drejer sig om, hvad du gør, hvis det sker alligevel.

Selvforsvar for piger

Kurset henvender sig til klubbens piger mellem 12 og 15 år. Kurset varer en weekend fra fredag (18-21) og lørdag-søndag (9-15) Deltagerne skal have trænet fysisk selvforsvar og helst ju-jitsu. Der behandles en række emner omkring forebyggelse af krænkelser og overgreb. Udgangspunktet for det strategiske (forebyggende) selvforsvar er vores signaler (måden jeg vil have andre skal opfatte mig på) og mine grænser (måden jeg vil have andre skal behandle mig på).

Ligesom i alle vores kurser i selvforsvar er udgangspunktet, at vi skal lære at tage ansvaret for os selv, vores handlinger og valg og helst forstå konsekvenserne af dem.

Man beskytter sig ikke mod vold ved at fornægte dens eksistens og årsagssammenhænge.

Privatundervisning

Privatundervisning er skræddersyet træning, hvor mål og metoder er tilpasset efter elevens forudsætninger og behov.

Kan også gennemføres for mindre grupper med ens behov.

Gentofte Selvforsvars Klub har en række specialkurser,, f.eks. rejseforberedelse, der kan tilbydes til en eller flere personer.

Specialkursus i Kamppsykologi, Strategisk og Psykologisk Selvforsvar 

Vi tilbyder specialkurser for foreninger og virksomheder med jobrelateret og situationsbestemt træningsindhold. Eksempler på tidligere kurser er "Selvforsvar for Læger", "Selvforsvar for Klinikpersonale".

Temadage eller Gå-hjem-møder. Vi har gennemført en lang række temadage eller foredrag med eller uden efterfølgende træning af aftalte selvforsvarsøvelser.

Rådgivning omfatter sparring i forbindfelse med udarbejdelse af realistiske og bæredygtige strategier for de dele af personalepolitikken, der omfatter tryghed og sikkerhed.

1 / 1

Please reload

bottom of page