top of page

GRADUERING

Gradueringer 
Det er helt specielt for de fleste orientalske kampformer, og alle japanske, at kvalifikationer og ikke mindst adfærd vises gennem ydre tegn, f.eks. i japanske systemer med farvede bælter. Et nyt bælte opnås gennem gradueringer, som eleven indstilles til på grund af hans eller hendes udvikling i tekniske færdigheder og samlet adfærd.

 

Gradueringsregler er forskellige for hvert af systemerne. Bælternes farve skal altid afspejle elevens niveau og er et vigtigt element i sikkerheden. 

 

Der bør være et relativt langt tidsinterval imellem gradueringer (normalt mindst et år), fordi en vigtig del af alle orientalske kampformer er at stræbe efter kvalifikationer og personlig udvikling (teknisk udvikling og karakterudvikling) og ikke efter bælter og ydre tegn. Derfor må bælter eller andre ydre tegn ikke være omdrejningspunktet i klubbens liv eller elevernes tilgang til træningen. Nogle systemer er meget fikserede på gradueringer og ydre tegn, andre går den modsatte vej og satser på dygtiggørelse og fordybelse.

 

Man arbejder for at udvikle sig selv ikke for at opnå karriere og ydre status. For meget fokus på graduering og bælte giver nemt en usund kultur, ligesom det sker på uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser, hvor karriere og status er vigtigere end den enkeltes udvikling og opnåelse af den bedste opgaveløsning.


Når du vurderer en klub, skal du få en beskrivelse af hvor hyppigt, der gradueres, gradueringskrav til de forskellige grader, og hvordan gradueringer afvikles og vurderes.

Dette materiale kan som regel kun gennemses, men bliver sjældent udleveret til fremmede og nye medlemmer, fordi det samtidig er en vigtig del af klubbens know-how og resultat af en lang udvikling.  Men enhver klub kan informere om gradueringskrav, hyppighed m.v.
 

En grad bedømmes ud fra en lang række kriterier f.eks. elevens adfærd og forvaltning af sin kampevne som forudsætningskrav og dertil selvfølgelig de mange klart definerede tekniske kriterier - effektivitet, bevægelser osv. op til 10-15 udførelses- og vurderingskriterier. 
Alle klubber arbejder med et pensum, der er opdelt i kvantitet (art og antal teknikker, demonstreret isoleret og i kampmæssig sammenhæng) og kvalitet (specifikke krav til udførelse og adfærd). 

 

Gradueringer skal udtrykke en fortjent belønning for opnåelse af en bestemt teknisk kunnen, en bestemt adfærd og for håndtering af teknikkerne i og uden for klubben. 
 

Det er et samlet instruktørkorps' bedømmelse af en lang række egenskaber hos eleven, dokumenteret over en længere træningsperiode og ved et antal prøveaflæggelser og endelig ved en formel eksamination, hvor eleven over for klubbens medlemmer og ved mestergrad over for omverdenen dokumenterer sin samlede værdighed til graden. 
 

De lave elevgrader (dvs. de første 3-4 års træning) er normalt et internt klubanliggende, hvor klubbens forsamling af sortbælter godkender hver indstilling og sender repræsentanter til alle gradueringer. 
De højere elevgrader og mestergrader (japanske systemer med sort bælte) er altid et forhold, som inddrager klubbens øverste ledelse og klubbens forbund og øvrige interessenter. 

 

I alle seriøse systemer er man elev i mindst 8 til 10 år ofte længere, og der er ikke nogen automatisk graduering i forhold til anciennitet men kun i forhold til faktisk niveau, fremtræden og adfærd. 

 

Gentofte Selvforsvars Klub gradueringer og hædersbevisninger

Man graduerer ikke i selvforsvar men i den kampdisciplin, man træner. Hos os er systemet Ju-Jitsu og stilarten Goshin-Jitsu (”selvforsvarskunsten”). Det fremgår af vores diplomer. Se under Hvad træner vi?

 

Ju-jitsueleverne kan blive indstillet til gradueringer efter sædvanligvis minimum et års træning i en grad.

Jo højere graden er, des længere går der mellem gradueringerne.

 

Børn må for deres sikkerheds skyld ikke træne voksen-kampsystemer, derfor vil deres grader også afspejle juniorsystemet. I seriøse systemer og stilarter får børn aldrig voksengrader (der ses med et helfarvet bælte). Børn har en stribe på bæltet. Børns gradssystem betegnes ”Mon”. Stribernes farve følger farverne i de vonsne elevgrader.

Voksnes (over 15 år) gradsystem betegnes ”Kyu”. I begge systemer er der seks elevgrader inden for ju-jitsu og judo. Gradsfarver er hvidt (begynderelev), gult, orange, grønt, blåt og brunt. 

I Gentofte Selvforsvars Klub gennemfører vi normalt gradueringer i maj og juni måned. Gradueringer til sort bælte er undtaget.

Til elevgradueringer er der ikke adgang for gæster.

Ved graduering til 1.Kyu (brunt bælte) på instruktørlinjen tillader vi adgang for alle klubbens medlemmer.

Ved graduering til 1.Dan (sort bælte) har enhver i princippet adgang. Det er en offentlig graduering. Udnævnelse af instruktører er et anliggende, der berører alle elever og alle med interesse for klubben, derfor har enhver i klubben adgang til at kende instruktørkandidaters baggrund, civile uddannelse, træningsforløb og uddannelsesforløb til instruktør.

 Figuren viser ganske godt den kolossale forskel i kvalitative og

 kvantitative krav op igennem elevgraderne.

Det tager normalt mellem 10 og 15 år at få sort bælte på instruktørlinjen i vores organisation. Læs mere under Instruktøruddannelse.

 

 

Hædersbevisninger

Klubben har hædersbevisninger, der kan tildeles elever, der har gjort en usædvalig indsats og har udvist særligt god adfærd i klubben og i privatlivet. Vi fokuserer især på de menneskelige egenskaber som f.eks. god, venlig, hensynsfuld og høflig optræden med en god selvdisciplin. God træningsmæssig indsats tager vi som en selvfølge.

Børneelever kan tildeles en hædersbevisning "Årets Budoka" og får et mærke, der kan bæres på trænings-dragten (gi'en) lige under klubmærket.

Instruktørassistenter, der har gjort en ekstra indsats for klubben og dens elever kan tildeles det meget sjældent tildelte "Gyldne Bælte", der kan bæres på gi'en under klubmærket.

I klubbens "ordensregler" er der et afsnit for, hvilke mærker man må bære på sin gi og hvor. Der må ikke være reklamer eller produktionsmærker på gien.

Mærker på gien og bælter skal udtrykke bestemte forhold omkring bæreren og dennes rang og anerkendte udmærkelser. Intet andet.

bottom of page