top of page

Strategi for trivsel

Vi lægger stor vægt på en rolig, høflig, respektfuld og hensynsfuld omgangstone i alle klubbens aktiviteter.

 

Vi foregår selv vores elever med gode eksempler på disse grundlæggende trænings- og samarbejds-betingelser og forventer det samme fra alle vores medlemmer.

 

Ethvert medlem, der overholder vores retningslinjer for adfærd, skal kunne føle sig tryg, respekteret og værdsat.

 

Trivsel, respekt og hensynsfuldhed drejer sig mere om, hvad man ikke vil acceptere, end om hvad man tilstræber. Vi accepterer ikke:

  • ubehersket eller højrøstet adfærd under træningen,

  • nogen form for uhøflighed eller chikane i sprog eller adfærd,

  • nedladende kvinde- eller medmenneskesyn,

  • nogen form for krænkelse af medlemmers integritet, race eller værdighed,

  • udøvelse af propaganda for ideologier eller religioner - men gerne stilfærdig udveksling af synpunkter om vigtige livs- og samfundsforhold,

  • misbrug af indlærte teknikker, hverken inden for eller uden for klubben.

Selv det mest sårbare og skrøbelige kan klare et stort pres, hvis man ved hvordan og gør det med omhu, omtanke, omsorg og respekt.

Vores holdelever modtager "Ordensregler, Trivsel og Sikkerhed", der omhandler klubbens retningslinjer for vores adfærd, specielt under træning af ju-jitsu og selvforsvar, men også uden for klubben.

bottom of page