top of page

Strategi for instruktøruddannelse

I dag rekrutterer vi alle instruktørkandidater blandt vores børne- og ungdomselever. Vi regner med, at der går ca. 300 børneelever til at kunne udvælge en egnet instruktørkandidat.

Efter et antal års træning, hvor de rette menneskelige egenskaber, vedholdenhed og evner for ju-jitsu bliver dokumenteret, udtager vi kandidater til den meget lange og trinvise instruktøruddannelse. Der er tale om et uddannelses- og træningsforløb på ikke under ca. 12 år.

 

For os har en god instruktør ikke blot fremragende færdigheder inden for ju jitsu, men har også en god måde at håndtere sin kamptekniske kunnen på og desuden en god forvaltning af sit privatliv og sin ”civile” uddannelse. For os har en god instruktør også styr på sit liv har et godt forhold til sine kammerater uden at ligge under for pres fra individer eller grupper.

Det er et menneske med en stærk psyke, som er i god balance med sig selv og sine omgivelser. Som føler et ansvar for sine medmennesker og for sit samfund. Og som selvfølgelig ser en belønning i at formidle sin kunnen til sine elever og i at anvende sine gode egenskaber til glæde for andre.

Udvælgelse, uddannelse og fastholdelse af gode instruktører er som komposition af store værker - og kræver desuden et sikkert og skarpt og erfarent øje.

Vi rekrutterer derfor vores ledere blandt de børn og unge, som gennem en årrække har dokumenteret en god selvkontrol, evne til at koncentrere og fordybe sig, og som altid har mentalt overskud til at vise hensyn og omsorg over for andre, især under pres. Uden disse egenskaber bliver man aldrig en god instruktør og en god forvalter af farlige teknikker.

Derfor stiller vi særlige krav til vores instruktører og instruktørkandidater

Når vi vægter de personlige egenskaber så højt, er det ikke udelukkende, fordi instruktørerne skal forvalte deres undervisning og kampteknikker på en god og ansvarlig måde. Det skyldes også, at instruktørerne ofte er rollemodeller for et stort antal børn og unge mennesker. Derfor er der også vigtigt for os, hvordan de unge kandidater forvalter deres signaler, hverdag, liv, uddannelse og fritid, og ikke mindst hvordan de udvikler deres personlighed og interesser.

Ud over klubbens egen instruktøruddannelse har de fleste af vores instruktører og instruktørkandidater andre lederuddannelser, f.eks. som officerer af reserven (syv) eller som gymnastik- og idrætsledere (fem). Alle vores unge ledere er i gang med eller har afsluttet en højere videregående uddannelse.

 

Det siger sig selv, at vi kræver en ren straffeattest for alle, der udvælges til instruktøruddannelsen, og børneattest for alle, der udtages som assistenter.

Læs mere om instruktørerne på Instruktørprofiler.

Hvis du vil vide mere

Instruktøruddannelse i Gentofte Selvforsvars Klub

Det tage mindst 10-12 år at blive instruktør i vores organisation. Men over 15 år er ikke ualmindeligt. Bl.a. fordi de fleste instruktørassistenter i samme periode af deres liv studerer på deres videregående uddannelse på en højere læreanstalt og er ved at formere deres fremtidige privatliv. Uddannelsen til instruktør består af både en omfattende teoretisk og praktisk lederuddannelse – og så selvfølgelig en målrettet ju-jitsu-træning, der fører frem til sort bælte. En trinvis uddannelse til instruktør.

 

Udtagelse og vurdering
Vi begynder at se efter potentielle lederemner, allerede efter få års træning på børneholdene. De får lejlighedsvist tildelt små praktiske opgaver, hvor deres forvaltning af ansvaret bliver observeret nøje. Tilsvarende bliver de vurderet i den normale træning, særligt når de arbejder med kammerater, der ikke har samme talent, som de selv har.

Vi ønsker mennesker, der seriøst vil konkurrere med sig selv for at udvikle sig. Ikke mennesker, der søger at profilere sig i forhold til andre og slet ikke på andres bekostning. F.eks. vil aldrig se elever, der gør sig til og hoverer over at opnå gode resultater. Mennesker, der er harmoniske og hviler i sig selv, har ikke behov for at jage efter ydre succes.

Se under ”Strategi for trivsel”.

 

Assistentuddannelse
Efter normalt ca. Kandidater til assistrentuddannelsen udtages som oftest blandt børne- og ungdomselever med 4-6 års træning. Det er det første formelle trin i instruktøruddannelsen, uddannelse til medhjælper og assistent.

 

En medhjælper vil typisk have grønt bælte, dvs. efter børnetræning samlet med mindst 5 års træning bag sig og har deltaget i flere af klubbens specialkurser. Medhjælperen er så at sige på prøve og får tildelt mindre opgaver, f.eks. som træningspartner for elever med særlige problemer.

 

En instruktørassistent har typisk blåt eller brunt bælte på ”instruktørlinjen” (modsat ”basislinjen”).

På vores ”instruktørlinjehold” er alle krav til såvel træningsindsats, teknisk dygtighed og adfærd langt højere end hos andre elever, hvor kravene allerede er ganske høje.
Første trin i assistentuddannelsen er en 2-3 årig uddannelse og funktion som medhjælper. Derefter påbegyndes assistentuddannelsen, som også varer 2-3 år.

Kandidaterne modtager her teoretisk og praktisk uddannelse i undervisningsteknik og får tildelt mindre støttefunktioner på klubbens børnehold og ungdomshold. Assistenten har aldrig selvstændige undervisningsopgaver, men fungerer altid i tæt samarbejde med en uddannet instruktør med sort bælte.

 

Den egentlige instruktøruddannelse begynder, når assistenterne har dokumenteret tilfredsstillende indsats som medhjælpere og assistenter. Omkring halvdelen af medhjælperne og assistenterne kommer igennem til den videre, vanskelige og hårde uddannelse til instruktør.
På dette tidspunkt har kandidaterne normalt trænet ju-jitsu i ca. 7-8 år, og vil i reglen være lige under 20 år.

 

Instruktørassistenterne vil blive tildelt opgaver på klubbens ungdomshold. Sådanne opgaver løses altid under opsyn af en instruktør.

Instruktøruddannelsen varer normalt 4 år. Under kandidaternes sidste ca. to år som elever (brunt bælte, 1. kyu), vil de blive tildelt mindre, selvstændige assistentopgaver på klubbens voksenhold under opsyn af den ansvarshavende instruktør.

Deres træningsindsats, løsning af ledelsesopgaver og samlede adfærd vil være under nøje observation og løbende blive drøftet af den øverste klubledelse. Når de er gradueret til sort bælte, indgår de i klubbens faste instruktørstab – i de første år som assisterende instruktør. Instruktørcertifikat, som giver retten til at planlægge og gennemføre undervisning med reference til chefinstruktøren og formanden, udstedes efter 1-2 års virke som assisterende instruktør.

 

Specialisering og videreuddannelse
Efter evner og ønsker vil instruktørerne specialisere sig. Ud over at udvide teknisk dygtighed inden for ju-jitsu og måske andre orientalske kampformer, kan instruktørerne specialisere sig i fem hovedgrupper:

  • Træning og uddannelse af voksne i ju-jitsu.

  • Træning og uddannelse af ungdomselever.

  • Træning og uddannelse af børneelever.

  • Specialkurser i selvforsvar (f.eks. selvforsvar for piger og selvforsvar for kvinder).

  • Rådgivning og træning inden for personlig sikkerhed på strategisk og taktisk niveau.

Hvert af områderne har sin egen ledelse og dækker fra forskning og udvikling til træning og rådgivning.

Systematisk udviklingsarbejde omkring mål og metoder

Vores instruktørers træning og selvfølgelig deres videregående uddannelse og erfaring med at håndtere komplekse problemstillinger gør dem velegnede til at deltage i det systematiske udviklingsarbejde for at forbedre træning og metoder, som skaber stærkere og nye koncepter.

bottom of page