top of page

Om personlig sikkerhed

Gentofte Selvforsvars Klub har et netværk af strategiske alliancer fra psykologer med speciale i håndtering af trusler og overgreb til sikkerhedsfirmaer med speciale i bevogtning og overvågning og mekanisk og elektronisk sikring.

 

Vi gennemfører individuel rådgivning, firmarådgivning, temadage og kurser i alle elementer omkring personlig sikkerhed.


Kontakt os for nærmere oplysninger om vores mulighed for at assistere omkring personlig sikkerhed.

Foranstaltninger til optimering af personlig sikkerhed
Personlig sikkerhed betegner meta-niveauet, der omfatter alle aspekter fra fysisk sikring over voldsforebyggelse til nærkamp og psykologisk efterbehandling.

 

Personlig sikkerhed for en organisation, for en familie og for det enkelte menneske baseres på strategi, der i princippet skal indeholde elementer til håndtering af alle disse aspekter.

 

Det drejer sig om at inddrage den samme realisme og nøgternhed i den personlige sikkerhed, som de fleste mennesker anvender i næsten alle andre forhold i tilværelse – men altså sjældent når det kommer til at undgå ret forudsigelige trusler og overgreb mod os selv og vores familie.

 

Ofte er overgreb og vold et spørgsmål om tilfældigheder – at være så uheldig at være på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt og mellem de forkerte mennesker – men i de fleste tilfælde skyldes overgreb og vold uvidenhed, letsindighed, sjusk og naivitet i livsstil, signaler og adfærd.

 

Den personlige sikkerhed omfatter ni elementer. Se illustration.

Personlig sikkerhed er præcis lige så vigtigt i vores liv som sundhed og økonomisk sikkerhed. Ringe personlig sikkerhed ødelægger mange tusinder menneskers og familiers liv hvert år. Det store problem er vor tids generelle sjusk med personlig sikkerhed - udover grundliggende fysisk sikring i form af alarmer. Men få af os har tænkt over, hvordan vi agerer, når alarmen lyder, når truslen kommer inden for vores egne døre eller rammer os mellem andre mennesker.

Selv om vores strategier og handlingsplaner for vores og vores families personlige sikkerhed er en omfattende proces (det er sundhed og økonomisk sikkerhed også), så er gennemgangen af de ni elementer, som udgør kernen i al personlig sikkerhed allerede en vigtig del af en forøget sikkerhed. Det første skridt er altid at gennemtænke problemstillingerne.

Disse elementer indgår som foranstaltninger til optimering af personlig sikkerhed og består i princippet af fire niveauer:

 

  1. Analyse af trusselssituation og udarbejdelse af personlig sikkerhedsstrategi.

  2. Personlig voldsforebyggelse, der er en rent præventiv indsats som en generel forebyggelse og forud for en eventuel konfrontation.

  3. Selvforsvar, der er fysiske og ikke-fysiske afværgeteknikker umiddelbart før og under en konfrontation.

  4. Tekniske foranstaltninger - Elektronisk og mekanisk sikring af hjem og personer.

 

De fire niveauer udgør den helhed, der danner grundlaget for personlig sikkerhed. En efterlevelse af disse niveauer ville kunne forhindre mange tragedier, der hvert år blot i Danmark rammer tusinder af familier og titusinder af personer.


Det hele er et spørgsmål om at beskytte liv og værdighed med samme alvor, som vi beskytter vores ejendele og vores økonomi.

 

NIVEAU 1


Analyse og strategi
Analysen har til formål at kortlægge den grad af udsathed for trusler og overgreb, som personen, familien, firmaet har som følge af livsstil og arbejdsområde.


De fleste overgreb er et ofte logisk resultat af det enkelte menneskes, familiens eller firmaets adfærd, signaler og måske arbejdsområde.


Personlig sikkerhed drejer sig først og fremmest om at kende og reducere kritiske situationer og farlige situationer, som man selv medvirker til at skabe.

På grundlag af denne ofte omhyggelige analyse udarbejdes der en strategi for undgåelse, forebyggelse, afværge og håndtering af trusler i forhold til de ændringer, som personen, familien og firmaet ønsker eller kan foretage.

 
NIVEAU 2


Personlig voldsforebyggelse
Den personlige voldsforebyggelse retter sig mod det enkelte menneskes kvalifikationer og adfærd. Det indeholder en række metoder og værktøjer.


Det drejer sig især om aktive og passive fysiske og ikke-fysiske foranstaltninger før en eventuel konfrontation måtte opstå. Foranstaltningerne er alle af præventiv karakter og en generel forebyggelse, der kan eliminere en række trusselssituationer og løfte niveauet for den personlige sikkerhed.


Det foregår primært på det strategiske niveau, men kan også indeholde elementer på det taktiske niveau i form af præventiv indsats gennem aktive og passive fysiske foranstaltninger omkring rutiner og kvalifikationer.

 

NIVEAU 3


Selvforsvar
Selvforsvar er de fysiske og ikke-fysiske foranstaltninger umiddelbart før og under en konfrontation, dvs. på ”kamppladsen”. Selvforsvar kan indeholde både præventive, pre-emptive og reaktive foranstaltninger. De foregår på det taktiske niveau.

De ikke-fysiske foranstaltninger drejer sig især om nedtrapning af trusler under opbygning (de-eskalation), herunder læsning af trusler, analyse af modstanderens kropssprog, og bevidsthed om og optræning af eget kropssprog (de-eskalation/kamppsykologi).

 

Selvforsvar omfatter også det fysiske forsvar i form af anvendelse af nærkampteknikker.

 

Læs mere under Selvforsvar

 

NIVEAU 4


Tekniske foranstaltninger - Elektronisk og mekanisk overvågning
De tekniske foranstaltninger drejer sig om at forhindre adgang og kunne tilkalde assistance. Det drejer sig om elektronisk og mekanisk sikring af bolig og personer. Dvs. aflåsning og alarm i bolig. Personbåret elektronisk alarm. Sikring mod uønsket identifikation. Sikring af elektroniske hjælpemidler.
 

bottom of page