top of page

Selvforsvar for kvinder

Dette kursus er til dig, der tager din sikkerhed så alvorligt, at du har besluttet at gøre en seriøs og krævende indsats for at undgå krænkelser og vold.

Til dig, der for alvor mener, at du er for værdifuld til

at blive et offer for vold

Selvforsvar for Kvinder er et specialkursus for kvinder, som ønsker en høj personlig sikkerhed, og som ikke vil acceptere at blive offer for krænkelser eller vold - og som vil gøre en seriøs indsats for at forhindre det.

Kurset er Danmarks eneste kursus i kombineret strategisk, psykologisk og fysisk selvforsvar. Vi har siden 1977-78 haft flere end 1.300 deltagere i Selvforsvar for Kvinder.

Alt selvforsvar drejer sig om aldrig at få brug for det. Det skal baseres på et ligeværdigt forhold mellem de tre nødvendige elementer, det strategiske, det psykologiske og det fysiske selvforsvar.  

Intet seriøst og brugbart selvforsvar og bestemt slet ikke for fysiske underlegne ofre for overgreb, f.eks. piger eller kvinder, kan udelukkende baseres på kun et af disse elementer.

Læs mere på vedhæftede materiale:        

Den samlede tilgang til kurset er at forstå, forebygge systematisk, undgå overrumpling og håndtere krænkelser, overgreb og vold. 

Læse mere under Kamptræning af kvinder.

 

Kurset indeholder præsentation og brug af værktøjer til at kunne forstå årsager og årsagssammenhænge til aggression og vold og til at kunne undgå, forebygge og nedtrappe truende og farlige situationer.

 

 

Det fysiske selvforsvar bruges, når et fysisk angreb er påbegyndt, og hvor forsøg på dialog
kun svækker den angrebne kvindes sikkerhed.

Det indeholder udvalgte ju-jitsuteknikker, der kan indlæres hurtigt og har en høj effekt. Et vigtigt formål er at undgå at komme i slagsmål på angriberens vilkår, som f.eks. i kampsport, hvor kampen er målet. I selvforsvar er selvbeskyttelse det eneste mål.

Specialkurset for kvinder har været gennemført siden 1978.

Dette ovenstående udsagn var fra en af de første af de nu langt over ettusinde elever, der har fulgt dette kursus.

Udsagnet dækker lige præcis den tilgang, som enhver af os bør føle. Men det er ikke nok at mene det. Opfattelsen fortjener, at man lærer at undgå og at håndtere krænkelser og vold.

Gennemføres kun som

lukkede hold og

privatundervisning

 

Kurset gennemføres kun for lukkede grupper eller som privatundervisning med indhold og varighed efter aftale.


Tema-aftener
Vi arrangerer tema-aftener eller temadage.
Rekvirér beskrivelser af emner.

Deltagere
Kvinder over 16 år. Der er ingen øvre aldersgrænse. Der stilles ingen særlige fysiske krav udover, at helbred, fysik og motorik skal være alment gode. En vis fysisk og mental robusthed er en fordel. Piger mellem 15 og 16 år kan deltage efter forudgående aftale med klubben og under forudsætning af fælles deltagelse med et voksent familiemedlem.

Om kursets indhold og form

Kurset er en dynamisk kombination af orientering, gruppearbejde, debat om vold og strategier for sikkerhed og træning i effektive teknikker i fysisk selvforsvar, der løbende afprøves i simulerede kampbaner.

 

Et resultat af kurset er vurderinger af eget trusselsbillede og strategier for den personlige sikkerhed.

 

Det fysiske selvforsvar indøver effektive teknikker til at håndtere et voldeligt angreb, opøve rutine i anvendelse af teknikkerne som øvelser og på beskyttede kampbaner mod mandlige angribere (mandlige sortbælter fra klubben). Der er en intensiv brug af et stort antal specialtrænede instruktører for at skabe den størst mulige effektivitet hos eleverne. Kamppsykologi indgår som del af træningen.

Fysisk selvforsvar skal omfatte betydelige elementer af kamppsykologi, altså offerets og angriberens reaktioner under kamp for alvor - det træner vi.

Det fysiske selvforsvar hverken kan eller må stå alene. Kun meget få overgreb og krænkelser kan løses med modvold. Blandt andet fordi langt de fleste voldelige angreb og krænkelser mod kvinder sker i den nære omgangskreds, på arbejdspladsen/studiestedet og i parforholdet. Men intet selvforsvar på det strategiske eller psykologiske plan kan fungere uden at hænge sammen med fysisk selvforsvar.

 

Træningens indhold er tilpasset den enkelte elevs vilkår og muligheder for effektivt forsvar men også tilpasset de reelle kampsituationer, som kvinder kan risikere at komme ud for. Det vil næsten altid sige en mandlig angriber, hvor styrkeforholdet og kamperfaringen som hovedregel er i voldsmandens favør.

Kursets mål

Kursets mål justeres i samarbejde med det lukkede holds rekvirent.

Kurset har seks overordnede, ligestillede mål for forebyggelse og håndtering af krænkelser og overgreb:

1.    Forstå voldens natur, mekanismer og årsagssammenhænge.

2.    Forstå den betydning for trusler og overgreb som ligger i egne signaler og evne til at kunne       

       sætte og forsvare realistiske grænser.

3.    Formulere strategier for egen personlig sikkerhed.

4.    Forstå egne psykiske og fysiske reaktioner under voldsomt pres og angst og kunne forstå 

       voldsmandens motiver og reaktioner.

5.    Beherske grundlæggende nærkampteknikker for at kunne yde effektiv modstand og beskytte sig

       under et angreb og i forhold til den enkeltes kapacitet at kunne og ville anvende teknikkerne til

       forsvar mod fysiske angreb fra en fysisk overlegen angriber.

6.    Opbygge vilje til i praksis at kunne bruge effektive kampteknikker under forsvar mod et angreb

       og kunne forstå de etiske og juridiske aspekter.

Din samlede selvforsvarsevne er afhængig af disse faktorer, som beskrevet i målene. Hverken det psykologiske selvforsvar og krise- og konflikthåndtering på den ene side eller fysisk selvforsvar, dvs. nærkamptræning, på den anden side kan isoleret, dvs. i sig selv, opbygge en robust selvforsvarsevne. Disse tre elementer skal kombineres som et integreret og logisk sammenhængende selvforsvar.

Hvis du vil vide mere - og det er der mange gode grunde til

Der er meget mere at sige om selvforsvar og kvinder. Læs mere under Kamptræning af kvinder - Nyttigt også at vide om selvforsvar for kvinder

bottom of page