top of page

Høi Jensens studielegat

Stifterens begrundelse for oprettelse af legatet


I maj 2001 indstiftede direktør Bjørn Høi Jensen et legat til videreuddannelse af unge

sortbæltebærere i Gentofte Selvforsvars Klub.

Direktør Høi Jensen begrunder indstiftelsen af legatet således:

 

»Gennem mit samarbejde med Gentofte Selvforsvars Klub er jeg blevet dybt imponeret over det stærke engagement, den seriøsitet og professionalisme, som præger klubben og dens medlemmer. Gennem høj bevidsthed omkring krav til instruktørstaben, dens værdinormer og fremtræden, er der skabt et miljø, der er forankret i klare humanistiske værdier, såsom respekt for andre, loyalitet og hjælpsomhed. Med dette legat ønsker jeg at bidrage til at anspore klubbens mange dygtige udøvere til at styrke og uddybe disse værdier og dette miljø, netop i en tid, hvor overfladiskhed, egoisme og materialisme er fremherskende træk. Legatet skal endvidere yderligere styrke klubbens allerede høje faglige niveau og åbne for at understøtte samarbejdet med relevante japanske organisationer, der deler klubbens menneskelige værdier og faglige ambitioner«.

 

Fra 2001 til 2009 er der tildelt 10 legatportioner (otte og to ekstraordinære legater). Hver legatportion, der er skattefri for modtageren, er på 50.000 kr.

Læs mere under Strategi for instruktøruddannelse  og  Instruktørprofiler.

Høi Jensens Studielegat er tildelt Jonathan Agger (3.Dan Ju-Jitsu) i 2001 og 2008, Peter Klitz (2.Dan Ju-Jitsu) i 2002, Christine Hartmann (1.Dan Ju-Jitsu) i 2003 og 2008, Søren Nilaus Jensen (1.Dan Ju-Jitsu) i 2004, Flemming Hother (1.Dan Ju-Jitsu) i 2006, Joakim Wriedt (1.Dan Ju-Jitsu) og Lars. B. Poulsen (1.Dan Ju-Jitsu) i 2009.

Modtagelse af studielegat og gennemførelse af specialtræning i Japan medfører mulighed for indstilling til højere dan-graduering ved hjemkomsten og efter gennemførelse af tilfredsstillende træning i Japan og fortsat aktiv træning og aktivt instruktørarbejde i Gentofte Selvforsvars Klub.
 


Legatmodtagernes træning i Japan har bl.a. omfattet judo på det berømte Kodokan Institute i Tokyo, Daito Ryu Aiki-jujutsu på hovedskolen i Tokyo, og Nippon Shorinji-kempo, som er en japansk version af den kinesiske shaolin boksning, i Kyoto. Hovedparten af træningen har imidlertid været koncentreret om aikido i den legendariske Kumano Juku Dojo i Shingu. Da Jonathan Agger som den første af vores instruktører trænede i Kumano Juku Dojo under sit første træningsophold i Japan var det under Sensei Michio Hikitsuchi, 10. Dan, der var elev hos aikidoens grundlægger Morihei Ueshiba og dennes arvtager. Hikitsuchi Sensei døde som 85 årig i 2003.

Den 84 årige og stadigt aktive, japanske stormester i aikido Michio Hikitsuchi og formanden for Gentofte Selvforsvars Klub, Jens Agger, i 2002 ved indgåelse af træningsaftale mellem Kumano Juku Dojo i Shingu, Japan, og Gentofte Selvforsvars Klub under Høi Jensens Studielegat for klubbens sortbælter.

Økonomisk støtte til uddannelse af assistenter og medhjælpere

Høi Jensens Studielegat giver endvidere økonomisk støtte til klubbens omfattende uddannelsesprogram for instruktørassistenter og medhjælpere gennem klubbens interne kursusprogram i træningslære, idrætsskadeforebyggelse, førstehjælp, grundkurser i undervisningsplanlægning, m.v.

bottom of page