Særligt om kamptræning af meget voksne

Man skal tænke sig godt om, før man byder sin krop aldersmæssigt unaturlige belastninger.

Særligt om kamptræning

af meget voksne

Man skal tænke sig godt om, før man byder sin krop aldersmæssigt unaturlige belastninger.

I princippet kan man træne selvforsvar og ju-jitsu til pænt op i årene og også starte relativt sent i livet. Dvs. uden for specialkurser i selvforsvar med start i 35-45 års alderen. Hvis man har en alment god form, en nogenlunde smidighed og er fysisk robust (dvs. vant til at byde sin krop belastninger og udfordringer), kan man få mange gode års træning med fint udbytte. De fleste kan også indgå i gradueringer i det mindste op til mellemgraderne.

Hvis man starter tidligt og har en ubrudt træning gennem ungdoms- og voksenlivet, kan de fleste sunde og raske midaldrende kunne følge træningen til ganske langt op i årene. Fordelen ved den tidlige start er, at man tidligt har lært de grundlæggende teknikker, f.eks. faldteknikker og bevægelser. Det er præcis faldteknikker og bevægelser, der giver problemer for de elever, der starter sent i årene.

Faldteknikker er en af grundstenene i næsten al kamp, fordi det er urimeligt at blive overvundet, blot fordi man bliver væltet omkuld eller taber balancen, og "slår sig selv ud i faldet", fordi man aldrig havde lært faldteknik.

 

Det er langt fra ligegyldigt,

hvad du byder din krop og hvornår i livet

Med årene skal det ske med større og større indsigt og omtanke.

Med en klog og gennemtænkt træning, ledet af instruktører med viden om den lidt ældre krops fordele og ulemper og især begrænsninger, kan du få stor glæde af at træne selvforsvar og ju-jitsu, selvom du er lidt oppe i årene. Og dette sidste er relativt, fordi alder er relativ. Det drejer sig om, hvordan vi har vedligeholdt vores krop og selvsagt vores held og uheld omkring sygdomme.

Vores ældste aktive elev var 73 år og meldte sig til kvindeselvforsvar, fordi hun havde været udsat for ret grove krænkelser. Hun fulgte træningen i et år.

Gennem årtierne har vi haft ganske mange aktive elever, der begyndte i 40 års alderen og trænede hos os i 10 og 15 år. I øvrigt er det ikke usædvanligt, at vores elever og instruktører kan fejre også ret tunge jubilæer over 20 år, og hvor 10 og 15 års anciennitet er hyppigt forekommende.

I de organisationer, som vi samarbejder med i Japan, ser vi ofte topledere, der har rundet de 80 år (som vores egen formand også har det) og elever over 50 og 60 år med 20-40 års kamptræning bag sig, der følger deres eget program.

En seniorklub

I nogle år har vi haft idéen om en seniorklub, hvor sortbælter og højere graduerede elever mødtes for at træne i deres eget tempo. Indtil nu (2021) er projektet strandet på de problematiske lokaleforhold i Gentofte ligesom flere af vores specialkurser er det.