top of page

Privatundervisning

Privatundervisning er normalt enetimer eller små, lukkede hold med et fælles træningsmål. Træningen foregår i klubbens lokaler eller hos eleven. 

Privatundervisning tilbydes også som supplement til eksisterende træning på et af vores hold, som individuel oplæring i Ju-jitsu med bæltegradueringer eller i forbindelse med forebyggelse af voldstrusler. 

Ved alle opgaver tilknytter vi to instruktører, der arbejder ud fra den træningsplan, som klubledelsen og eleven er blevet enige om. Ved enetimeundervisning indgår den ene instruktør som træningsmakker for eleven. 

Ved akutte trusler baseres træningen på en grundig analyse af elevens trusselssituation. Der udarbejdes en handlingsplan, hvori træningen i selvforsvar kun er et element af en række sikkerhedsforanstaltninger. 

Læs mere 
Selvforsvar eller kampsport

Privatundervisning tages i brug, når der stilles krav til

særlige hensyn til en persons øjeblikkelige situation og muligheder.

F.eks. ved akutte og alvorlige trusler.

Anker 1

Rejseforberedelse

Gentofte Selvforsvars Klub har flere instruktører, der har en årelang og omfattende professionel rejsevirksomhed i store dele af verden. 
Det giver en særlig kvalifikation som rådgiver og instruktør i alle aspekter omkring personlig sikkerhed på rejser. Der er udviklet korte standardkurser dækkende de hyppigste trusler og overgreb på rejser. 

Et af materialerne i kurset er omfattende tjeklister for rejsesikkerhed dækkende alle rejselivets mulige kritiske og farlige situationer.

Rejseforberedelse for kvinder

Gentofte Selvforsvars Klub har udviklet et standardkursus på 15 timer for enkeltpersoner eller små grupper af kvinder, der planlægger større rejser. Der er udviklet støttemateriale, der specielt henvender sig til unge kvinder med ingen eller begrænset rejseerfaring i verdensdele med fremmedartede kulturværdier og uvante forventninger til adfærd. 

Et af materialerne i kurset er omfattende tjeklister for rejsesikkerhed med særligt henblik på sikkerhed for kvinder dækkende alle rejselivets muligt kritiske og farlige situationer. 

Personlig udvikling gennem Ju-jitsu

Kurset indgår som et halvdags- eller heldags arrangement som supplement til arbejdspladsens øvrige kurser i personlig udvikling. 


På kurset vil den enkelte deltager opleve sig selv og sine reaktioner i uvante og pressede situationer i en lang række sammenhænge. Nogle situationer vil kræve et betydeligt samarbejde med andre personer under vilkår, der er sjældne for de fleste. I disse situationer spiller signaler, ubevidst kropssprog og hurtig opfattelse en vigtig rolle. I andre situationer vil deltageren arbejde på egen hånd og være afhængig af sine evner til at skaffe sig overblik, tage og fastholde initiativ, tage hurtige beslutninger og være afhængig af konsekvenserne under det videre forløb.

Praktiske oplysninger

Træningsforslag og tilbud
Der bliver udarbejdet forslag og tilbud til hver opgave på grundlag af en kortlægning og beskrivelse af den enkelte klients behov og mål.

For personer under konkrete trusler eller overgreb udarbejdes der en samlet strategi for den personlige sikkerhed. 

 

Børn og privatundervisning
I særlige tilfælde kan der iværksættes træningsprogrammer for børn, hvor der er et dokumenteret behov for assistance primært i forbindelse med tilbagevendende eller konstante trusler eller overgreb. Programmet vil normalt blive knyttet til en mere omfattende udviklingsstrategi for styrkelse af barnets selvværd og personlige kompetencer.

Valg af instruktører
Alle træningsprogrammer udarbejdes, koordineres og evalueres løbende af klubbens ledelse i tæt samarbejde med klienten. 


På grundlag af et orienteringsmøde, fastlæggelse af træningsmål og indhold i forhold til klientens særlige situation vil klubben pege på en ledende instruktør, dvs. den sortbælte med ansvar for træningsforløbet, og den assistent, som vil skabe det mest harmoniske samarbejde med eleven.

Vi er alle mere sårbare, hvis vi bliver udsat for trusler, vold og overgreb på rejse i fremmede kulturer. Her er vores ret præcise forståelse for risici og strategier for en gennemtænkt voldsforebyggelse vejen til sikkerhed.

Den omgivende verden er som regel mere "gammeldags og støvet", når det kommer til beskyttelse af ofre for vold. Især i forbindelse med kvinder og seksualvold.

bottom of page