top of page
Kompas%20hjemmeside_edited.jpg

Gentofte Selvforsvars Klubs overordnede mål 

er at træne vores elever til at kunne forebygge og håndtere trusler og overgreb.

 

Vi arbejder systematisk på at øge vores elevers personlige sikkerhed og samtidig bidrage til at skabe personlig udvikling for den enkelte elev.

 

Vi arbejder systematisk på at øge vores elevers evne til fysisk selvforsvar gennem træning i nærkamp.

Vi understøtter samtidig mange af vores elever i at bruge træningen som et vigtigt element i deres personlige udvikling. Den fysiske og mentale udfordring i træningen stimulerer koncentration og indre ro, ligesom den styrker den psykiske og fysiske robusthed.

Vores mål 

og strategier

Strategi for trivsel

Vi lægger stor vægt på en rolig, høflig, respektfuld og hensynsfuld omgangstone i alle klubbens aktiviteter. 

Ethvert medlem, der overholder vores retningslinjer for adfærd, skal kunne føle sig tryg, respekteret og værdsat.

Strategi for træningssikkerhed

Sikkerhed og gensidig respekt under træning er centalt.

Der må aldrig være rod i retningen og metoderne, når vi taler om sikkerhed under træningen.Vi har klart definerede mål og lektionsplaner og metoder for al undervisning og veluddannede og erfarne instruktører med nødvendigt antal assistenter for at vejlede og overvåge alle elever og alle aktiviteter. For begynderelever er der en leder for hver fire elever.

Strategi for instruktøruddannelse

Udvælgelse, uddannelse og fastholdelse af gode instruktører er som komposition af store værker - og kræver desuden et sikkert og skarpt og erfarent øje.

En instruktørkandidat investerer mellem 10 og 15 år for at opnå de kvalifikationer, vi kræver af vores instruktører.

Please reload

Vores grundsyn

Vi tager kraftigt afstand fra enhver form for vold, fysisk som psykisk – og vi gør noget ved det gennem vores undervisning, informationsvirksomhed, foredrag og specialkurser.

Der er ingen undskyldning for vold eller krænkelser

Vores udgangspunkt er, at ingen har ret til at udøve overgreb mod andre. Men det sker alligevel og hver dag, og der er mange årsager og mange årsagssammenhænge. Dem skal vi forstå for at kunne forebygge og undgå volden og krænkelserne.

Vold eksisterer og ødelægger tusinder af menneskers liv hvert år, ligesom chikane af enhver form forringer eller ødelægger ti-tusinders livskvalitet hvert år - også i Danmark.

Ethvert voksent medlem af ethvert samfund må tage ansvar for sig selv, for sit liv og for sin sikkerhed. Det er ikke nok at slå fast, at ingen ikke har lov til at krænke og overfalde nogen - eller at fastslå det indlysende, at der ingen undskyldning er for vold.

Vold har altid været og vil altid være en del af menneskets tilværelse, fordi aggression er en vigtig del af menneskets natur på godt og ondt. En side af aggressionen er volden.

Vi er selv de eneste, der kan håndtere denne del af virkeligheden og kun ved at se den i øjnene. Aldrig ved at fornægte dens uundgåelige eksistens.

Vores sikkerhed drejer sig om, hvad vi gør, når vi trods uretten i det alligevel bliver krænket og overfaldet. Der er ingen beskyttelse i erklæringer om vores ukrænkelighed, hvor indlysende dette end er.

Overskrifter for Gentofte Selvforsvars Klubs overvejelser om sikkerhed der virker, kan du se på Personlig sikkerhed.

Vi skal lære at tage ansvar for os selv. "At ville vores eget liv", som Søren Kierkegaard udtrykker det. Det gælder naturligvis også vores sikkerhed, som vi ikke kan basere på, at ingen har ret til at overfalde os. Vi baserer heller ikke vores sikkerhed i trafikken på, at ingen har ret til at påkøre os. Det kan ske. Og faktisk sker der betydeligt flere voldsovergreb, end der sker personskader i trafikken. Nok bl.a. fordi vi har lært at passe på os selv i trafikken, men vi lærer ikke at forebygge, undgå og håndtere vold. Tværtimod er mange af os forbløffende lertsindige omkring vores personlige sikkerhed.

 

Vision og tilgang - balance fremfor vækst

Vi ser os mere som en informations-, undervisnings- og træningsorganisation end som en idrætsklub i traditionel forstand. Vi underviser i voldsforebyggelse og voldshåndtering, og vi underviser i ju-jitsu og selvforsvar. Vi udøver ingen form for konkurrencesport eller underholdningssport.

Den enkelte elevs personlige udvikling på det fysiske og mentale område og omkring egen sikkerhed er omdrejningspunktet i vores arbejde.

 

I klubbens mål og strategier (på denne side) kan du læse om vores visioner og tilgang i praksis.

For at muliggøre vores mål og strategier og leve op til vores grundsyn og visioner har vi har valgt at finde en naturlig balance i medlemstal, i tidskrav til ledere og instruktører og faciliteter frem for at tilstræbe vækst med al den uro og ubalance i organisationen, som begærligheden efter vækst uundgåeligt medfører. 

Alle i organisationen arbejder på ulønnet og frivillig basis. Desuden er faciliteter og specielt lokaler i den frivillige og ikke-kommercielle verden så stort et problem, at et ønske om vækst risikerer at undergrave vores egen eksistens og kvaliteten af vores træning og undervisning. 

bottom of page